~ 5th Ameropa International
"Concertante Competition"

~ Application ~


Organizer: Ameropa o.s., www.ameropa.org, ameropa@ameropa.org
Predmerice nad Jizerou 85, 294 74, Czech Republic
Ameropa artistic director Vadim Mazo +30 92424032
Ameropa executive director Ada Slivanská +420 608 332 830

AMEROPA 2015 - application information
I apply for Ameropa 2015:

Přihláška podána na sólové - komorní kurzy:
Solo classes
Sólová Ameropa
Chamber courses
Komorní kurzy
Application sent:
Datum podání přihlášky:
Date
Datum

Personal information:
Osobní informace:
First, middle name
Jméno
Last name
Příjmení
Birthday date:
Datum narození:
Instrument:
Nástroj:
I'm sending this recording:
Zasílám nahrávku:
Composer, work
Skladatel, skladba

"Concertante Ensemble"
all Members list:

"Concertino" kompletní
seznam členů:

Please list all Concertante Ensemble members. In case you are short of one or more members, please list the instruments.

Prosím, uveďte členy "Concertina". Pokud neznáte (nemáte) všechny členy souboru, vypište pouze nástroj.

1. Name / Jméno
1. Instrument / Nástroj
2. Name / Jméno
2. Instrument / Nástroj
3. Name / Jméno
3. Instrument / Nástroj
4. Name / Jméno
4. Instrument / Nástroj
5. Name / Jméno
5. Instrument / Nástroj

I am flexible with repertoire and will follow Ameropa’s recommendation, if you have a suitable partner/s for me.
I understand that music will be sent to me.

Nejsem si jist repertoárem a souhlasím, že mi pořadatel navrhne soubor a skladbu. Rozumím, že mi Ameropa pošle notové materiály.

Competition work:
Soutěžní skladba:
Composer name
Jméno skladatele
Composers dates
Data narození - úmrtí
Composition
Název skladby
Publisher
Vydavatel
Duration
Duratta
Movements
Věty
Orchestra setting
Obsazení orchestru

Additional information:
Další informace:
I will have my own pianist

Note:
Poznámky:

Date of application:
Datum přihlášky:
Signature:
Podpis:
Please, fill the form, print and send us to Ameropa International Festival and Courses: Predmerice nad Jizerou 85, 294 74, Czech Republic, or Vadim Mazo, 504 Cheshire Drive, Bloomington, Ill. 61704-1290, USA. It is also possible to be submited directly from web page www.ameropa.org, or attached to an Email ameropa@ameropa.org.
Deadline May 30, 2015. Thank you for your application :)

Vyplněný formulář v tištěné podobě zašlete na adresu Mezinárodní festival a kurzy Ameropa, Předměřice nad Jizerou 85, 294 74, nebo pošlete jako přílohu k e-mailu: ameropa@ameropa.org, nejpozději do 30. května 2015.
Děkujeme za přihlášku :)