23. AMEROPA 2016
»»» Mezinárodní festival a kurzy komorní hudby «««

 

SÓLOVÉ KURZY
sobota 16. 7. – sobota 23. 7. 2016
ZUŠ Brandýs nad Labem

 

KURZY KOMORNÍ HRY
neděle 24. 7. - neděle 7. 8. 2016
Praha 6, ZUŠ Jana Hanuše, Tloskov

 

~ Informace ~
Ada Slivanská, výkonná ředitelka
tel.: +420 608 332 830, email: ada @ ameropa.org

Ameropa 2011 participants
AMEROPA o.s. - informace o sdružení »»
Pro verzi k tisku klikněte :)

AMEROPA - MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY
 • Ameropa pořádá intenzívní čtrnáctidenní kurzy a festival komorní hudby.
 • Studium se zaměřuje na klasická nástrojová seskupení (smyčcové kvarteto, klavírní trio, dechové kvinteto), mimoto zahrnuje i různé nástrojové sestavy.
 • Akceptované nástroje: smyčcové a dřevěné dechové nástroje, lesní roh, klavír, cembalo, harfa, zpěv.
 • Předem sestavené komorní soubory jsou vítány, nejsou však podmínkou účasti.
 • Každý účastník bude zařazen do dvou až čtyř různých komorních souborů na základě technické vyspělosti.
 • Účastníci kurzů vystoupí na studentských a festivalových koncertech, které Ameropa v průběhu kurzů pořádá, v závislosti na připravenosti souborů a celkové dramaturgii.
 • Pro výuku sólové hry jsou určeny sólové kurzy v Brandýse nad Labem. Během komorních kurzů je možné si individuálně dohodnout další lekce. Jedna sólová lekce hodina během kurzů je hrazena školným (bez ohledu na výběr pedagoga). Na výši odměny za případné další lekce se domluvíte individuálně. Prosím informujte kancelář o všech individuálních hodinách.
 • Podrobné informace o denním programu najdete na stránkách zde »» (anglicky).
 • Uzávěrka přihlášek je 30. dubna.
AMEROPA - MISTROVSKÉ KURZY SÓLOVÉ HRY
 • Společně s kurzy a festivalem komorní hry pořádá Ameropa "Mistrovské sólové kurzy".
 • Kurzy sólové hry se uskuteční v týdnu předcházejícím hlavnímu programu v Brandýse nad Labem, 20 km severovýchodně od Prahy (v dosahu příměstskou autobusovou linkou).
 • Kurzy sólové hry obsahují 6 intenzivních individuálních sólových lekcí, společných lekcí a tvůrčích dílen.
 • Mimo sólové hodiny kurzy umožní přípravu partů na následující kurzy komorní hry.
 • Sólový týden je zahájen koncertem profesorů a zakončen koncerty studentů na brandýském zámku.
 • Jména a životopisy profesorů, ke kterým se můžete přihlásit najdete zde »» (anglicky).
  Jméno profesora, ke kterému se hlásíte, upřesněte prosím v přihlášce.
 • Podrobné informace o denním programu najdete zde »» (anglicky).
 • Sólový týden je doplněním komorních kurzů Ameropa a není možné přihlásit se na něj samostatně, bez účasti na komorních kurzech.
 • Uzávěrka přihlášek je 31. května.
AMEROPA - PROGRAM PRO MLADÉ HUDEBNÍKY (Youth Program)
 • Ameropa nabízí samostatný program pro mladé hudebníky ve věku do 15 let.
 • Smyslem programu je propagovat hudební, kulturní a sociální vazby mezi mladými lidmi různých kultur.
 • Děti budou zařazeni do souborů s ohledem na věk a dosaženou hudební úroveň. V solovém týdnu se jim dostane patřičné pozornosti a hudební aktivity budou přizpůsobené věku a dovednostem.
 • Repertoár bude pozorně vybírán zkušenými umělci.
 • Mimo základní program, shodný pro všechny účastníky, budou pro účastníky Programu pro mladé hudebníky zajišťovány věku odpovídající aktivity v oblasti výchovné, rekreační a sociální.
 • U dětí do 15ti let věku zajišťujeme odpovídající dohled. U dětí do 7 let prosím konzultujte pobyt předem.
 • Pro případné další detaily, týkající se tohoto programu, je možno kontaktovat jeho koordinátory.
 • Detaily programu najdete zde »»»
 • Uzávěrka přihlášek je 31. května.
AMEROPA - INTENZIVNÍ PROGRAM (AIP)
 • Ameropa Intenzivní Program je připraven pro studenty, kteří si přejí pracovat velmi intenzivně a koncentrovat se na jedno, nebo dvě komorní díla.
 • Již připravené a předem sestavené komorní soubory budou mít přednost při zařazení do programu. Klavírní trio, smyčcový kvartet, dechový kvintet a další běžné nástrojové kombinace od tria po sextet, včetně kombinace smyčcových a dechových nástrojů jsou akceptovatelné. Jednotliví studenti mohou být zařazeni do programu v případě, že do souboru najdeme další členy odpovídající úrovně.
 • Takto vybrané a sestavené soubory budou mít denní individuální program - především dvojnásobně dlouhé lekce s profesorem.
 • Od studentů, zařazených do AIP, očekáváme zvýšenou přípravu - zkoušky celého souboru i samostatnou denní individuální práci.
 • Program je sestaven pro mladé umělce, kteří se chtějí věnovat komorní hře a umožňuje 2 (případně 3) týdny denního intenzivního studia pod odborným vedením, kterého nemohou dosáhnout během školního roku.
 • Pro vybrané studenty AIP je připraveno stipendium - již sestavené soubory, případně individuální uchazeči, kteří budou do AIP akceptováni, mohou dostat stipendium až ve výši 20% slevy ze základní ceny komorních kurzů. Toto stipendium se bude týkat jen několika studentů, kteří se přihlásí jako první a budou vyhovovat kritériím.
 • K zařazení do programu AIP je nutné zaslat nahrávku souboru, případně jednotlivce, společně s přihláškou, nahrávka může být umístěna na YouTube nebo podobném kanálu. Audio nebo video nahrávka by měla obsahovat dvě věty rozlišného charakteru kontrastních slohových rozdílných období. Nahrávka musí být zaslána do 30. dubna.
 • O zařazení do AIP programu i o přiznaném stipendiu Vás budeme informovat do 30. května.
 • Uzávěrka programu je 30. dubna.
Účast na orchestrální akademii FILARMONIETTA PRAGA
 • Ameropa spolupracuje letní orchestrální akdemií Filarmonietta Praga. Proto umožňuje účast na programu SOAFP, která se koná ve stejném termínu v ZUŠ Břevnov. Orchestrální koncerty jsou vždy v neděli. Pokud se chcete účastnit také orchestrálního programu, vyberte si v přihlášce týdny, kdy chcete méně komorních souborů (max. 3) a věnovat polovinu dne hře v orchestru. Můžete si vybrat 1 - 2 týdny. Součinnost se sólovými kurzy bude také zajištěna a to bez omezení sólových lekcí. Pro účast na programu nebudete platit žádné další poplatky.
 • Orchestrální program 25. července - 31. července
  Koncert se bude konat v neděli 31. července
 • Program:
  Antonín Dvořák: Stabat Mater

 • Orchestrální program 3. - 9. srpna
  Koncert se bude konat v sobotu 6. srpna
 • Program:
  Antonín Dvořák: Rusalka

 • Orchestrální program 25. července - 7. srpna
  Koncert se bude konat v neděli 7. srpna
 • Program:
  Bedřich Smetana: Má vlast

 • Detaily programu najdete na stránkách Filarmonietta Praga »»» Letáček ke stažení zde »»»
 • Podmínky k účasti a přihlášku na samostatném programu orchestrálních kurzů najdete zde »»»
AMEROPA - PASIVNÍ ÚČASTNÍCI
 • Vítáme i pasivní účastníky, kteří se mohou účastnit všech aktivit Ameropy s výjimkou aktivní účasti na výuce a koncertech.
 • Navštivte výuku sólových a komorních lekcí, zúčastněte se lekcí, dílen, výletů, koncertů.
 • Uzávěrka přihlášek je 31. května.

CENA KURZŮ
  KOMORNÍ KURZY AMEROPA
 • Cena komorních kurzů pro účastníky trvale žijících v České republice, je 8.500,- Kč.
  V případě zvlášní domluvy je možné účastnit se jen jednoho týdne, tato ituace je potřeba řešit individuální domluvou s ohledem na komorní soubory. Cena za týdenní pobyt je 4.800,- Kč
 • Při kombinaci sólového a komorního programu je cena komorního programu 7.000,- (snížena o 1.500,- Kč)
 • Cena pro účastníky do 15 let (včetně), kteří mají zájem účastnit se programu pro mladé studenty (Youth program), je snížená o 1.700,- Kč při účasti 2 týdnů a o 800,- při týdenní účasti.
 • 10 studentů hostitelské školy, ZUŠ Jana Hanuše a ZUŠ v Brandýse nad Labem, platí částečné školné ve výši 5.500,- Kč (sleva 3.000,- Kč), při týdenním pobytu sleva 1 500,-. Sleva kurzovného při kombinaci se sólovým programem platí i pro studenty ZUŠ pouze při účasti na komorních kurzech 2 týdny.
 • Ceny jsou dotované Ameropou a sponzorskými příspěvky.
 • Cena za kurzy nezahrnuje ubytování - příspěvek na ubytování bude hrazen zvlášť.

 • Stipendium
 • Ameropa poskytne slevu 1.500,- Kč z ceny komorních kurzů účastníkům, kteří se účastní zároveň sólových kurzů.
 • Ameropa poskytne slevu 800,- Kč z ceny komorních kurzů účastníkům, kteří se Ameropy účastní opakovaně. Tuto skutečnost prosím uveďte v přihlášce.
 • Ameropa poskytne slevu 800,- Kč z ceny komorních kurzů účastníkům, kteří se přihlásí před 29. únorem 2016.
 • POZNÁMKA: Stipendia se mohou částečně kombinovat.
  Ameropa intenzivní program
 • Stipendium až do výše 2.000,- Kč ze základní ceny kurzů může být poskytnuto některým vybraným účastníkům. Rozhoduje umělecká komise podle zaslaných nahrávek do 31. května 2016.
  Přednost budou mít předem sestavené komorní soubory.

 • Cena pro pasivního účastníka
 • Cena pasivní účasti na komorních kurzech (bez ubytování, které bude hrazeno zvlášť - informujte se u vedení kurzů) je pro účastníky s trvalým pobytem v České republice 3.800,- Kč.
 • Při týdenním pobytu zaplatí pasivní účastník 1.900,- Kč.
 • Pokud je pasivním účastníkem rodinný příslušník, je cena na 2 týdny 3.000,- Kč, na týden (komorní, nebo sólový) 1.500,- Kč.
  Tato cena nezahrnuje ubytování, které bude hrazeno zvlášť (informace na požádání).

 • KURZY SÓLOVÉ HRY
 • Cena pro účastníky trvale žijící v České republice (včetně studentů ZUŠ Jana Hanuše a ZUŠ v Brandýse nad Labem) je 4.500,- Kč.
 • Cena na sólových kurzech je pro studenty do 15 let snížena o 500,- Kč
 • Účast na sólovém týdnu je vázána na účast na komorních kurzech a lze se na něj přihlásit samostatně jen ve výjimečných případech (uveďte důvod v přihlášce).
 • Cena pro pasivní účastníky sólových kurzů trvale žijící v České republice, je 2.500,- Kč.
 • Cena nezahrnuje ubytování, příspěvek na ubytování bude hrazen zvlášť.

 • Administrativní poplatek
 • Kromě ceny kurzů hradí všichni účastníci administrační poplatek, který činí 400,- Kč a  je splatný současně se zasláním přihlášky.
  Přihlášky došlé bez tohoto poplatku nebudou zaregistrovány.

 • Pro podmínky registrace a platby klikněte zde »».

CENA KOMORNÍCH KURZŮ ZAHRNUJE
 • Školné, účast v několika komorních souborech, každý den lekce komorní hry pro všechny soubory, semináře, dílny;
 • možnost vystoupit na koncertech, vybrané soubory budou vystupovat na mezinárodním hudebním festivalu "Praha, klasika..";
 • volný vstup na všechny akce, pořádané Ameropou v průběhu kurzů a na všechny festivalové koncerty;
 • volná vstupenka na všechny veřejné akce, pořádané Ameropou v průběhu kurzů i na festivalové koncerty;
 • obědy ve všední dny a několik dalších společných jídel;
 • účast na výletu, včetně dopravy, oběda, prohlídky a koncertu.

CENA SÓLOVÝCH KURZŮ ZAHRNUJE
 • Týden sólových lekcí v hudební škole v Brandýse nad Labem včetně klavírních zkoušek;
 • koncerty, pořádané v zámku Brandýs nad Labem:
  - zahajovací koncert profesorů kurzů;
  - závěrečné koncerty účastníků kurzů na závěr kurzů v brandýském zámku;
 • volná vstupenka na všechny veřejné akce, pořádané Ameropou v průběhu sólových kurzů;
 • obědy a společná večeře při zahájení a na závěr kurzů;
 • pro ubytované účastníky zajištění společné dopravy ze sólových kurzů na kurzy komorní hry v sobotu před komorními kurzy v dopoledních hodinách.

DALŠÍ VOLITELNÉ AKTIVITY BĚHEM KURZŮ
(podrobnosti v denním programu nebo v kanceláři kurzů)
 • Organizovaná prohlídka Prahy (cena 350,- Kč);
 • trička se jmény účastníků kurzů Ameropa při objednání v přihlášce (cena 150,- Kč), při objednání během kurzů, nebo dalšího trička 250,- Kč.

ROZDĚLENÍ DO SOUBORŮ
 • Aby bylo možné rozdělit účastníky do komorních souborů, potřebujeme Vás zařadit mezi přibližně stejně vyspělé kolegy. Prosíme, věnujte této klasifikaci, nejlépe se svým pedagogem či s někým, kdo dobře zná Vaši hudební výkonnost, náležitou pozornost.
 • Pokud můžete, zašlete nám Vaši nahrávku, nebo link na její umístění (sólové nebo komorní vystoupení), umožní nám to lepší seskupení souborů. Na správném ohodnocení stupně Vaší hudební erudice, které umožní vyhledat Vám odpovídající spoluhráče, do značné míry závisí Vaše spokojenost a úspěšnost na kurzech.
 • Výkonnostní stupnice pro zařazení do komorních souborů je jak u studentů / profesionálů, tak u hudebních amatérů v pěti stupních:
   začátečník - student - střední stupeň - pokročilý - mistrovský stupeň
   (mistrovský stupeň = např. vynikající instrumentalista, student/absolvent vysoké hudební školy nebo profesionál).

PODMÍNKY REGISTRACE
 • Vyplňte, prosíme, on-line přihlášku »».
  Prosím nezapomente, že:
   1/ Sólové kurzy jsou součástí komorního programu, samostatně je možné je povolit výjímečně (sdělte nám důvody);
   2/ Komorní kurzy jsou připravené pro účast na 2 týdny pobytu;
   3/ Nejdůležitější koncerty pro účastníky jsou na konci 2. týdne, proto samostatný týdenní pobyt nedoporučujeme;
   4/ Samostatný 2. týden komorních kurzů je vhodný abslovovat s kompletním souborem.
   5/ Program pro děti / Youth Program lze adaptovat i na jednotlivé týdny. Doporučujeme komorní kurzy (oba 2 týdny), nebo sólový - příměstský tábor s ubytováním a týden komorní.
 • Nezapomeňte uvést Vaše výkonnostní hodnocení (vyplňte do přihlášky po konzultaci s Vaším profesorem).
 • Bezprostředně po registraci obdržíte potvrzení, že Vaše přihláška byla uložena. Následně se přihlásíte do databáze účastníků, do které budete dostávat informace, které budou i zasílány na Vaši mailovou adresu. Také zde uvidíte informace o Vašich platbách a budete moci kontaktovat profesory i administrátory kurzů: Ameropa User Area
 • Pokud budete platit kurzy převodem, uchovejte si doklad o zaplacení. Prosíme o označení Vašich plateb jménem.
 • Účastníci, kteří se hlásí do Intenzivního programu, budou vybráni profesory Ameropy. Přednost mají již sestavené soubory. Je potřeba zaslat nahrávku 2 kontrastních vět do 30. dubna, nebo uvést adresu webových stránek, kde máte nějaké nahrávky. O výsledku a případném stipendiu Vás budeme informovat.
 • Uzávěrka přihlášek je 30. dubna.
PODMÍNKY PLATBY

  Aby Vaše přihláška byla zaregistrována, je třeba zaplatit zápisné ve výši 400,- Kč. Do první platby doporučujeme zahrnout i zálohu ve výši 2.000,- Kč
  Celé školné je nutné uhradit do 20. června. Bez uhrazení celkové částky kurzů do tohoto data nemusí být Vaše účast zajištěna.
  Informace o způsobu platby najdete v administrační části po zaregistrování Vaší přihlášky a prvním přihlášení do Ameropa User Area


UBYTOVÁNÍ NA SÓLOVÝCH KURZECH od neděle 17. července do soboty 23. července 2016
 • Standardní ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích v hotelu Brandýský dvůr, ve vzdálenosti 5 min. od hudební školy, není započteno v ceně sólových kurzů a bude hrazeno zvlášť.
 • Ubytování v hotelu se snídaní účastníků s trvalým pobytem v České republice je částečně dotováno AMEROPOU, dotovaná cena je 3.600,- Kč.
 • Studentům, kteří nebudou potřebovat ubytování, nebude cena kurzu snížena.
UBYTOVÁNÍ na komorních kurzech od neděle 24. července do neděle 7. srpna 2016 (při týdenním programu 24. - 30. července nebo 1. - 7. srpna 2016)
 • Standardní ubytování je na koleji Kajetánka ve 2 lůžkových pokojích.
 • Dotovaná cena ubytování se snídaní je na 2 týdny 4.000,- Kč.
 • Dotovaná cena ubytování se snídaní na týden je 2.300,- Kč.
 • Studenti, nebo jejich doprovod, požadující ubytování v samostatném pokoji na koleji budou platit 4.900,- .
 • Pokud požadujete ubytování v hotelu, v 1-3 lůžkovém pokoji, budete doplácet rozdíl v ceně. Informujte nás předem.
 • Pokud budete požadovat ubytování v období mimo data kurzů, prosíme - informujte nás předem v přihlášce. Cena za ubytování Vám bude přičtena ke školnému.

JAZYK
  Oficiálními jazyky kurzů jsou čeština a angličtina.
OBLEČENÍ
  Neformální pro všechny příležitosti s výjimkou aktivní účasti na koncertech, kdy doporučujeme malé koncertní šaty v černé barvě.

UMÍSTĚNÍ A KONTAKTY SÓLOVÉ KURZY
 • Ada Slivanská: +420 608 332 830 nebo +420 608 332 830, Vadim Mazo: +420 777 211 056
 • Základní umělecká škola města Brandýs nad Labem, F. X. Procházky 11 / 25, Brandýs nad Labem
  Kancelář kurzů Ameropa je zde k dispozici od pátku 19. července do pátku 26. července 2013
 • Hotel Paganini, Masarykovo náměstí 1960, 250 01 Brandýs nad Labem, Tel: +420 326 396 667;
  Hotel Brandýský dvůr, I. Olbrachta 46, 250 01 Brandýs nad Labem, Tel: +420 326 902 919.
AMEROPA KOMORNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY
 • Základní umělecká škola Jana Hanuše, U dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6, 169 00
  Kancelář kurzů Ameropa je zde v provozu od soboty 27. července do soboty 10. srpna, 2013
 • Kolej Kajetánka, Na Petynce 29, 169 00 Praha 6 - Břevnov, tel. vrátnice 233 095 890;
 • Hotel Markéta, Na Petynce 45, 160 00 Praha 6, Tel. +420 222 539 539.
KONCERTNÍ SÁLY
 • Zámek v Brandýse nad Labem
 • Martinický palác, Hradčanské náměstí 8, Praha 1
 • Břevnovský klášter, Benediktinské arciopatství, Markétská 1, Praha 6
 • Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám., Praha 1
 • Lichtenstejnský palác - Martinů Hall, AMU, Malostranské nám., Praha 1

KONTAKT

AMEROPA, z. s.
Registrace 26.11.2003, Pod č.j. VS/1-1/55611/03 R
IČ: 26644819, DIČ: CZ26644819
294 74 Předměřice nad Jizerou 85, Česká republika

Vedení kurzů: ameropa@ameropa.org
Organizace kurzů: office@ameropa.org
Dotazy na notové materiály: library@ameropa.org
Ada Slivanská »» - výkonný ředitel
tel: +420 326 313 195
mobil: +420 608 332 830, +420 602 332 830
294 74 Předměřice nad Jizerou 85
Zavolejte, pokud máte nějaké dotazy :)

AMEROPA - kontakt v USA
Vadim Mazo »» - umělecký ředitel
504 Cheshire Drive, Bloomington, Ill. 61704-1290, USA
tel/fax: +1 309 662 7469, mobil při pobytu v ČR +420 777 211 056