24. AMEROPA 2017
»»» Mezinárodní festival a kurzy komorní hudby «««


~ YOUTH CHAMBER MUSIC CAMP ~
~ Letní hudební tábor - komorní a sólová hudba pro mladé umělce ~

AMEROPA 2017, 24. ročník

Ameropa - Sólové kurzy
sobota 15. 7. – sobota 22. 7. 2017
ZUŠ F. X. Procházky, Brandýs nad Labem

Mezinárodní hudební festival
a kurzy komorní hry

neděle 23. 7. - sobota 29. 7. 2017
(případně neděle 30. 7. - sobota 6. 8. 2017)
ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6 - Břevnov


~ Informace ~
Ada Slivanská, výkonná ředitelka
tel.: +420 608 332 830, email: ada @ ameropa.org


Ameropa 2013 Youth program performance at HAMU

Ameropa 2017 - Program pro mladé umělce

Vážení přátelé,

Dovolujeme si Vás seznámit s naší letní hudební aktivitou, kterou organizujeme ve spolupráci se základními hudebními školami a dalšími partnery.

V rámci mezinárodních interpretačních kurzů Ameropa a MHF Praha, klasika.. se systematicky věnujeme talentovaným hudebníkům všech věkových kategorií, ze všech koutů světa. Vyhledáváme mimořádné talenty již od jejich dětských let a dáváme jim možnost rozvíjet schopnosti a kvality v prostředí, které je inspiruje. Studenti středních a vysokých škol, budoucí profesionálové, jsou jim vzorem, který následují. Inspirují je hudební amatéři všech věkových kategorií, kteří hudbu provozují často na obdivuhodné úrovni. Pedagogové a umělci nejvyšších kvalit z řady zemí je vedou a vyučují. Setkávají se s nimi denně, nejen při individuální výuce v rámci kolektivních hodin, ale také v koncertních sálech a na pódiích.

Budeme rádi, když ve Vás vzbudíme zájem o spolupráci. Doufáme, že Vás naše nabídka osloví a doporučíte naše kurzy dětem, studentům a návštěvníkům koncertů. Máme společné úsilí – podpořit vzdělanost, kulturnost, zájem o smysluplnou činnost, rozvoj hudebnosti dětí a mládeže, setkávání hudebníků a milovníků hudby, budování kulturně orientované společnosti.

S pozdravem,
Ada Slivanská


Informace o programu

Základní informace  »»»
Sólový týden - Brandýs nad Labem  »»»
Komorní týden týden - Brandýs nad Labem  »»»
Místa kurzů, adresy  »»»
Ceny, přihláška  »»»
Hudební Ateliér pro mladé umělce  »»»
Výtvarný ateliér  »»»
Notový program  »»»
Pohybové aktivity  »»»

YOUTH (chamber) MUSIC CAMP
Letní hudební tábor - Sólová a komorní hudba pro mladé umělceProgram pro děti / Youth Program
 • Součástí mezinárodních kurzů komorní hudby Ameropa je příměstský hudební tábor. Jeho cílem je povzbudit v dětech zájem o hudbu v rámci přátelského prostředí a společných hudebních i nehudebních zážitků. Je určený pro děti do 14 let. U dětí do 6 let prosím konzultujte pobyt předem. Program je individuálně přizpůsobený věku, hudební vyspělosti a úrovni hry na nástroj.
Hudební tábor se koná v rozmezí tří týdnů, od soboty 15. července do neděle 6. srpna 2017
 • Účast je možná v délce jednoho, dvou nebo tří týdnů. Pobyt je v denních hodinách, zpravidla od 8:30 do 17:30. Večery jsou naplněné koncerty, workshopy a jinými společnými aktivitami, kterých se mohou s dětmi zúčastnit i rodiče. Je možné na program dojíždět (typ příměstského tábora), nebo zajišťujeme ubytování.
Zpět  »»»

Sólový týden - Brandýs nad Labem 

Informace o táboru v rámci prvního týdne:
 • První část programu se koná od soboty 15. 7. do soboty 22. 7. 2017 v Brandýse nad Labem. Hostitelskou školou je Základní umělecká škola F. X. Procházky. Koncerty se odehrávají v zámeckém sále, nádvoří zámku, brandýské synagoze, v hudební škole.

 • Děti mohou dojíždět (forma příměstského tábora), nebo bydlet v hotelu Brandýský dvůr. Ubytované děti dostávají celodenní stravu (snídani, oběd, večeři, svačiny), děti, které dojíždí obědvají. Všem zajištujeme pitný režim.

 • První týden letního hudebního tábora je věnován individuální práci s pedagogy. Během pěti samostatných hodin vylepšují hráčské dovednosti a přípravují skladby pro komorní část kurzů. Dohlížíme na pravidelnou individuální přípravu a cvičení. Součástí tohoto týdne jsou korepetice s klavíristou pro vystoupení v rámci závěrečných koncertů studentů.

 • Pobyt je naplněn také společnými aktivitami. Jejich hudební část naplní hudební a výtvarný ateliér, sborový zpěv, základy hudební teorie, seznámení se s notovým programem.

 • Pod vedením Květy Hurťákové bude rozvíjeno tvůrčí myšlení a fantazie v oblasti zvukové představivosti. Kreativní program pro děti je koncipován tak, aby jej mohl absolvovat každý, dokonce i ten, kdo nezná noty a nehraje na žádný hudební nástroj! Naopak hráče s klasickým vzděláním nutí odhodit případné předsudky a děti vede k hlubšímu uvažování nad zvukem samotným. Děti čeká mnoho zajímavého.

 • Děti budou mít i nehudební aktivity. Budou malovat se Viktorií Rampal Džurenko »»» a bude pro ně připraven i sportovní program (výlet, sportovní hry, soutěže).
Konkrétní podoba činností:
 • Výuka bude probíhat formou jedné individuální lekce sólové hry, která bude umístěna do dopoledního rozvrhu (ten je vždy v rozsahu 4 hodin za dopoledne). Jejich součástí bude i hodina orchestrální hry. Děti dostanou svačinu. Po obědě a poledním odpočinku budou probíhat společné aktivity - výtvarný a hudební ateliér.

 • Doplňkové činnosti – sportovní aktivity, rekreace v hotelovém bazénu, doplnění vědomostí z hudební teorie, práce v notovém programu. Tyto činnosti budou dozorovat profesionální pedagogové v součinnosti s dobrovolníky z řad rodičů.

Zpět  »»»

Jeden, nebo dva týdny komorních kurzů - Praha

Informace o táboru v rámci druhého (třetího) týdne:
 • Druhá část se odehrává v Praze, týden od neděle 23. 7. do soboty 29. 7. a týden od pondělí 30. 7. do soboty 5. 8. 2017. Hostitelská základní umělecká škola Jana Hanuše v praze 6, Břevnov, poskytuje dostatek prostoru pro komorní kurzy, přípravu festivalových koncertů, orchestrální akademii i kurzy pro děti. Koncerty, semináře a kreativní dílny se konají ve školním sále, nejlepší výkony zazní v rámci festivalu Praha, klasika.. v zajímavých koncertních sálech Prahy a v Kutné Hoře.

 • Dva týdny hudebních aktivit naplňuje komorní hudba, souborová hra. Děti budou, podle své úrovně a přípravy v prvním týdnu, rozděleni do několika souborů různého nástrojového seskupení, s dětmi nejen z České republiky ale z mnoha zemí světa. Pod vedením mezinárodního týmu lektorů a profesorů absolvují denní zkoušky. U více zdatných a nadaných dětí je možnost zařazení se staršími a zkušenými studenty.

 • Součástí hudebních aktivit je samostatná (dozorovaná) příprava partů, sborový zpěv, případně hra v orchestru. Večery jsou naplněné koncerty pedagogů i studentů. První týden je ukončen koncertním dnem v sobotu 29. 7., druhý týden je zakončen slavnostním komorním koncertem v sobotu 5. 8. v Kutné Hoře. Pro vyspělé studenty, kteří budou hrát v orchestru, nebo zpívat ve sboru, koncerty v Sedlci a Kutné Hoře v sobotu a neděli 5. a 6. srpna.

 • Školné obsahuje vstupy na festivalové koncerty, možnost navštívit výuku a zkoušky profesionálních studentů. Pro návštěvu aktivit, které se konají mimo školu, zajištujeme dopravu. V rámci školného jsou obědy a pitný režim. U mimopražských účastníků můžeme rezervovat ubytování na koleji Kajetánka ve dvoulůžkových pokojích (dozor dospělé osoby). Ubytování je placeno samostatně, Ameropa na ubytování přispívá.

 • Denní program (8:30 – 17, eventuelně 18 hod.) je rozdělen na studium skladeb a nácvik v souborech, individuální a skupinové hudební aktivity. Mezi nimi jsou výuka notových programů a (nebo) hudební teorie podle individuálních znalostí, náhled do vlastní tvorby. Doplňkovými aktivitami jsou výroba nástrojů, výtvarná dílna, sportovní hry, hudebně pohybové a rekreační aktivity. Všechny činnosti probíhají pod pedagogickým dozorem osvědčených učitelů a vedoucích. Děti se seznámí i s ostatními účastníky Ameropy, poznají a posoudí dovednosti jiných hudebníků. V neposlední řadě si procvičí v praxi znalost jazyků - především angličtiny (základním jazykem tábora je čeština).
Délka pobytu
 • Je možné se účastnit celého třítýdenního cyklu, Brandýs – Praha, dvoutýdenní kombinace Brandýs a první týden v Praze, nebo čtrnáctidenního programu v Praze, případně je možné se přihlásit na týdenní pobyt. Nedoporučujeme účastnit se samostatně jen 2. komorního týdne.
Zpět  »»»

Místa kurzů, adresy, možnosti ubytováníMísta kurzů
 • Sólové kurzy se odehrávají v ZUŠ Brandýs nad Labem, ubytování v hotelu Brandýský dvůr, stravování v pizzerii Felicita / Restauraci Záložna.
 • Komorní kurzy jsou umístěné do ZUŠ Jana Hanuše Praha 6 – Břevnov, ubytování ve vysokoškolské koleji, stravování v restauraci Markéta.
 • Koncerty se konají v sálech škol, na zámku v Brandýse nad Labem, pražských koncertních sálech, závěrečný koncert 2. komorního týdne v Kutné Hoře.
 • Úspěšné nastudování skladeb je zakončeno jejich provedením na některém z koncertů Ameropy.
Ubytování pro děti v rámci Youth Programu
 • Brandýs nad Labem, hotel Brandýský dvůr, 3.000,- s celodenním stravováním
 • Praha, univerzitní kolej, 4.000,- dva týdny, 2.300,-
Zpět  »»»

Ceny pro účastníky hudebního tábora pro děti (Youth Program) a přihláškyCena pro děti do 14 let
 • Uvedené ceny jsou platné pro děti, které v době kurzů nedosáhnou 14 let.
 • V přihlášce vyberte základní program na sólové / komorní kurzy. Cenu pro Youth Program získáte zaškrtnutím políček u cen speciálních programů.
Sólové kurzy
 • 3.700,- Kč (sleva 1 300,- z ceny programu, cena je 5 000,-).
Komorní část programu
 • 2 týdny 7.000,- Kč (sleva 1 500,- z ceny programu, cena je 8 500,-)
 • 1. týden 4.000,- Kč (sleva 800,- z ceny programu, cena je 4 800,-)
Cena při kombinaci sólového programu a komorních kurzů
 • solo + 2 týdny komorní 9.000,-Kč (sleva 3.000,- z ceny kombinace programů, cena je 12 000,-)
 • solo + 1 týden komorní 7.400,- Kč (sleva 2.400,- z ceny kombinace programů, cena je 9 800,-)
 • Kromě ceny kurzů hradí všichni účastníci administrační poplatek, který činí 400,- Kč a  je splatný současně se zasláním přihlášky.

Další slevy při účasti na dvou týdnech komorních kurzů
 • Vánoční sleva - „Christmas discount“ ve výši 800,- ze školného (platí pro přihlášky, zaslané do 15. února 2017)
 • Opakovaná účast na kurzech ve výši 800,-
PŘIHLÁŠKA DO PROGRAMU

Zpět  »»»

Podrobnější popis tvůrčích dílen a volnočasových aktivit

Hudební Ateliér pro mladé umělceHudební Ateliér je připravený speciálně pro Youth Program Ameropa 2017 pedagožkou Květou Hurťákovou.
V Praze se na Hudebním Ateliéru bude podílet Miloslava Vítková v části sborového zpěvu. Životopisy obou pedagogů najdete na stránkách Ameropy.

Hudební Ateliér v Brandýse nad Labem, tvořivý program pro děti do 14 let, bude probíhat každý den v 90-ti minutových blocích.
Hudební Ateliér v Praze bude přístupný všem zájemcům, kteří mají zájem o sborový zpěv a chtějí pokračovat v tvořivých aktivitách z Brandýsa.

Obsahem Hudebního Ateliéru v Brandýse nad Labem bude nastudování písní - ke stažení zde »»» Písně budou studovány v českém jazyce i se zahraničními účastníky programu. Jsou to písně pěti živlů doplněné o jeden žertovný kánon. Každý živel budeme ztvárňovat různými hudebními nástroji - bude možné si vybrat z 30-ti exotických i klasických nástrojů. Není podmínkou, aby dítě na konkrétní nástroj umělo hrát. Jedná se o improvizaci a tvůrčí proces inspirovaný konkrétní situací.

Obsah týdne v Praze bude podobný jako v Brandýse, bude ale zaměřený více na sborový zpěv. Studované skladby budou jak v českém, tak v anglickém jazyce. Předpokládáme zájem zahraničních studentů. Sborové části se mohou účastnit všichni, kdo rádi zpívají a najdou v programu čas na dané hodiny Hudebního Ateliéru - Sborového zpěvu, nejen tedy účastníci Youth Programu. S návrhem repertoáru pro Prahu budou účastníci seznámeni později, podle počtu přihlášek a věkové kategorie.
Koncerty Hudebních Ateliérů proběhnou o sobotách každého týdne Youth Programu:
- 22.7. ve 14 hodin na nádvoří Brandýského zámku. Kromě nastudovaných skladeb Hudebního Ateliéru vystoupí na koncertě mladý orchestr z Číny společně s našimi účastníky.
- 29.7. v 10 hodin v prostorách Anežského kláštera v rámci víkendového projektu festivalu Praha, klasika.. Zde posluchači shlédnou výsledky práce 1. komorního týdne Ameropy.

Naše setkávání je omezeno počtem účastníků. Podle věkové kategorie a jazykových možností rozdělíme děti do 2 skupin. Skupiny Hudebního Ateliéru a výtvarných aktivit budou probíhat v odpoledních hodinách a nezávisle tak, aby se děti mohly účastnit obou programů.

Zpět  »»»

Výtvarný Ateliér "Radost a Světlo"Výtvarný ateliér bude probíhat každý den festivalu po 90 minutách v odpoledních hodinách. V rámci výtvarného ateliéru bude možné si vyzkoušet netradiční i kombinované výtvarné techniky, které děti zabaví a také obohatí a zároveň prověří jejich zručnost.

Ústředím tématem celého výtvarného ateliéru je v letošním roce „Radost a světlo“.

První představenou technikou je linoryt – jedná se o grafickou techniku vyrývání do linolea, ze kterých poté vznikají originální vitráže. Vytisknuté vitráže se následně budou domalovávat různobarevnými fixami. Výsledkem pak bude 5 výtisků krásných barevných linorytů pro každého, které si děti mohou samozřejmě odvést domů a darovat je babičkám nebo komukoliv jinému.

Druhou výtvarnou technikou je malování hedvábných šátků květinovými motivy, mandalami a pestrými barvami. Hotové šátky si samozřejmě děti mohou vzít domů, samo je nosit nebo obdarovat svoje maminky. Malování šátků bude inspirováno Indií a jejími překrásnými orientálními vzory. Součástí této části výtvarného programu bude také malování čerstvou přírodní hennou na ruce – samozřejmě jen se souhlasem rodičů.

Poslední technikou bude výroba svícnu nebo vázy z rozličných materiálů: knoflíků, fazolí, korálků, kamínků – v podstatě z čehokoliv zajímavých tvarů. Fantazii se meze klást nebudou. Důležité je, aby si děti i sami přinesli z domu nějaké barevné knoflíky, kamínky, korálky a nebo jiný zajímavý materiál a také obyčejnou skleničku (například od zavařeniny). Na sklenici se budou průsvitným silikonem přilepovat korálky a další jiné předměty, přičemž mezery mezi předměty budou dobarvovány barvami na sklo.

Během trvání festivalu budou hotové výrobky dětí vystavovány v galerii.

Zpět  »»»

Tvořte, hrajte a tiskněte krásné notyMladí lidé, kteří milují počítač a milují hudbu, by rádi uměli hudbu také zapsat. V dnešní době je určitě bude těšit se naučit hudbu zapisovat v notovém programu. A to v takovém, který si mohou zdarma nainstalovat i do domácího počítače. Naši vyučující děti naučí program "Musescore" ovládat, a od základních technik budou postupovat po krůčkách k dokonalejšímu ovládání programu. Na konci výukového programu obdrží diplom s označením výkonnosti podle úspěšně provedeného testu.
Lekce 1 - Vytvoření notového zápisu
Lekce 2 - Práce s MuseScore
Lekce 3 - Vkládání not
Lekce 4 - Zadávání pomocí klávesnice MIDI
Lekce 5 - Další způsoby zadávání
Lekce 6 - Text, slova písně a akordy
Lekce 7 - Tabulatura a notový zápis bicích
Lekce 8 - Opakování a zakončení, část 1
Lekce 9 - Opakování a zakončení, část 2
Lekce 10 - Artikulace, dynamika a text
Lekce 11 - Rozvržení a party

Zpět  »»»

Pohybové aktivityO protažení, proběhnutí, plavání, sportovní hry, soutěže a podobně, se bude starat Mirka Heidenhainová.

Zpět  »»»