Information:   anglicky  

~ YOUTH CHAMBER MUSIC CAMP ~
~ Letní hudební tábor - komorní a sólová hudba pro mladé umělce ~

AMEROPA 2018, 25. ročník

 

Ameropa - Sólové kurzy

sobota 14. 7. – sobota 21. 7. 2018
ZUŠ F. X. Procházky, Brandýs nad Labem

 

Mezinárodní hudební festival
a kurzy komorní hry

neděle 22. 7. - neděle 29. 7. 2018
(případně do neděle 5. 8. 2018)
ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6 - Břevnov


~ Informace ~

Ada Slivanská tel.: +420 608 332 830
email: ada @ ameropa.org


Ameropa 2017 Youth program performance at Brandýs

Ameropa 2018 - Program pro mladé umělce


Vážení přátelé,

Dovolujeme si Vás seznámit s naší letní hudební aktivitou, kterou organizujeme ve spolupráci se základními hudebními školami a dalšími partnery.

V rámci mezinárodních interpretačních kurzů Ameropa a MHF Praha, klasika.. se systematicky věnujeme talentovaným hudebníkům všech věkových kategorií, ze všech koutů světa. Vyhledáváme mimořádné talenty již od jejich dětských let a dáváme jim možnost rozvíjet schopnosti a kvality v prostředí, které je inspiruje. Studenti středních a vysokých škol, budoucí profesionálové, jsou jim vzorem, který následují. Inspirují je hudební amatéři všech věkových kategorií, kteří hudbu provozují často na obdivuhodné úrovni. Pedagogové a umělci nejvyšších kvalit z řady zemí je vedou a vyučují. Setkávají se s nimi denně, nejen při individuální výuce v rámci kolektivních hodin, ale také v koncertních sálech a na pódiích.

Budeme rádi, když ve Vás vzbudíme zájem o spolupráci. Doufáme, že Vás naše nabídka osloví a doporučíte naše kurzy dětem, studentům a návštěvníkům koncertů. Máme společné úsilí – podpořit vzdělanost, kulturnost, zájem o smysluplnou činnost, rozvoj hudebnosti dětí a mládeže, setkávání hudebníků a milovníků hudby, budování kulturně orientované společnosti.

s pozdravem,
Ada Slivanská


Informace o programu

Základní informace  »»»
Sólový týden - Brandýs nad Labem  »»»
Komorní týden týden - Brandýs nad Labem  »»»
Místa kurzů, adresy  »»»
Ceny, přihláška  »»»
Hudební Ateliér pro mladé umělce  »»»
Výtvarný ateliér  »»»
Notový program  »»»
Pohybové aktivity  »»»YOUTH PROGRAM - Letní hudební tábor
Sólová a komorní hudba pro mladé umělce
Program pro děti / Youth Program
 • Součástí mezinárodních kurzů komorní hudby Ameropa je příměstský hudební tábor. Jeho cílem je povzbudit v dětech zájem o hudbu v rámci přátelského prostředí a společných hudebních i nehudebních zážitků. Je určený pro děti do 14 let (narozené po 1. srpnu 2004). U dětí do 6 let prosím konzultujte pobyt předem. Program je individuálně přizpůsobený věku, hudební vyspělosti a úrovni hry na nástroj.
 • Starší děti jsou také vítány k účasti v Mezinárodních kurzech sólové a komorní hry Ameropa a dle zájmu se mohou účastnit také aktivit s mladšími kamarády, nedostanou ale slevu vyhrazenou dětem a jejich individuální hodiny mohou kolidovat s odpoledním programem. Zapojení do společných aktivit bude individuální a bude záviset na rozvrhu hodin.
Hudební tábor se koná v rozmezí tří týdnů, od soboty 14. července do neděle 5. srpna 2018
 • Účast je možná v délce jednoho, dvou nebo tří týdnů. Pobyt je v denních hodinách, zpravidla od 8:30 do 17:30. Večery jsou naplněné koncerty, workshopy a jinými společnými aktivitami, kterých se mohou s dětmi zúčastnit i rodiče. Je možné na program dojíždět (typ příměstského tábora), nebo zajišťujeme ubytování.
Zpět  »»»

Sólový týden - Brandýs nad Labem 


Informace o táboru v rámci prvního týdne:
 • První část programu se koná od soboty 14. 7. do soboty 21. 7. 2018 v Brandýse nad Labem. Hostitelskou školou je Základní umělecká škola F. X. Procházky. Koncerty se odehrávají na zámku, brandýské synagoze, v hudební škole.

 • Děti mohou dojíždět (forma příměstského tábora), nebo bydlet v hotelu Sportcentrum, nebo Brandýský dvůr. Ubytované děti dostávají celodenní stravu (snídani, oběd, večeři, svačiny), děti, které dojíždí, obědvají a dostávají svačiny. Všem zajištujeme pitný režim.

 • První týden letního hudebního tábora je věnován individuální práci s pedagogy. Během pěti samostatných 45 minutových lekcí děti vylepšují hráčské dovednosti a připravují skladby pro komorní část kurzů. Dohlížíme na pravidelnou individuální přípravu a cvičení, dle časových možností. Součástí tohoto týdne jsou korepetice s klavíristou pro vystoupení v rámci závěrečných koncertů studentů.

 • Pobyt je naplněn také společnými aktivitami. Jejich hudební částí jsou hudební a výtvarný ateliér, sborový zpěv, základy hudební teorie, seznámení se s notovým programem. Pod vedením Ramony Schulz »»» bude rozvíjeno tvůrčí myšlení a fantazie v oblasti zvukové představivosti a souborové hry na nástroje. Kreativní program pro děti je koncipován tak, aby jej mohl absolvovat každý, dokonce i ten, kdo nezná noty a nehraje na žádný hudební nástroj! Naopak hráče s klasickým vzděláním nutí odhodit případné předsudky a děti vede k hlubšímu uvažování nad zvukem samotným. Děti čeká mnoho zajímavého.

 • Děti budou mít i nehudební aktivity. Budou malovat s Viktorií Rampal Džurenko »»» a bude pro ně připraven i sportovní program (sportovní hry, soutěže).
Konkrétní podoba činností:
 • Výuka bude probíhat formou individuálních lekcí sólové hry, které budou umístěny do dopoledního rozvrhu. Děti dostanou svačinu. Po obědě budou probíhat společné aktivity - hudební ateliér a výtvarný. Děti budou rozděleny do skupin dle věku a zájmů.

 • Doplňkové činnosti ve volných hodinách dopoledne nebo odpoledne – sportovní aktivity, rekreace v hotelovém bazénu, doplnění vědomostí z hudební teorie, práce v notovém programu. Tyto činnosti budou dozorovat profesionální pedagogové v součinnosti s dobrovolníky z řad rodičů.

Zpět  »»»

Jeden, nebo dva týdny komorních kurzů - Praha


Informace o táboru v rámci druhého (třetího) týdne:
 • Druhá část se odehrává v Praze, týden od neděle 22. 7. do neděle 29. 7. a týden od pondělí 30. 7. do soboty 5. či do neděle 6. 8. 2018. Hostitelská základní umělecká škola Jana Hanuše v Praze 6 - Břevnově poskytuje dostatek prostoru pro komorní kurzy, přípravu festivalových koncertů, orchestrální akademii i kurzy pro děti. Koncerty, semináře a kreativní dílny se konají ve školním sále, nejlepší výkony zazní v rámci mezinárodního hudebního festivalu Praha, klasika.. v zajímavých koncertních sálech Prahy, v Neveklově a v Kutné Hoře.

 • Dva týdny hudebních aktivit naplňuje komorní hudba, souborová hra. Děti budou, podle své úrovně a přípravy v prvním týdnu, rozděleni do několika souborů různého nástrojového seskupení, s dětmi nejen z České republiky ale z mnoha zemí světa. Pod vedením mezinárodního týmu lektorů a profesorů absolvují denní zkoušky. U více zdatných a nadaných dětí je možnost zařazení se staršími a zkušenými studenty.

 • Součástí hudebních aktivit je samostatná (dozorovaná) příprava partů, sborový zpěv, případně hra v orchestru. Večery jsou naplněné koncerty pedagogů i studentů. První týden je ukončen koncertním dnem v sobotu 28. 7. a v neděli 29. 7., druhý týden je zakončen slavnostním komorním koncertem v sobotu 4. 8. v Kutné Hoře. Pro vyspělé studenty, kteří budou hrát v orchestru, bude závěr koncertem v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře v neděli 5. srpna.

 • Školné obsahuje vstupy na festivalové koncerty, možnost navštívit výuku a zkoušky profesionálních studentů. Pro návštěvu aktivit, které se konají mimo školu, zajištujeme dopravu. V rámci školného jsou obědy a pitný režim. U mimopražských účastníků můžeme rezervovat ubytování na koleji ve dvoulůžkových pokojích (dozor dospělé osoby). Ubytování je placeno samostatně, Ameropa na ubytování přispívá.

 • Denní program (8:30 – 17, eventuálně 18 hod.) je rozdělen na studium skladeb a nácvik v souborech, individuální a skupinové hudební aktivity. Mezi nimi jsou výuka notových programů a (nebo) hudební teorie podle individuálních znalostí, náhled do vlastní tvorby. Doplňkovými aktivitami jsou výroba nástrojů, výtvarná dílna, sportovní hry, hudebně pohybové a rekreační aktivity. Všechny činnosti probíhají pod pedagogickým dozorem osvědčených učitelů a vedoucích. Děti se seznámí i s ostatními účastníky Ameropy, poznají a posoudí dovednosti jiných hudebníků. V neposlední řadě si procvičí v praxi znalost jazyků - především angličtiny (základním jazykem tábora je čeština).
Délka pobytu
 • Je možné se účastnit celého třítýdenního cyklu, Brandýs – Praha, dvoutýdenní kombinace Brandýs a první týden v Praze, nebo čtrnáctidenního programu v Praze, případně je možné se přihlásit na týdenní pobyt. Účastnit se samostatně jen 2. týdne v Praze (od 30. 7.) je možné jen pro zájemce o orchestrální program (bez komorní hry).
Zpět  »»»

Místa kurzů, adresy, možnosti ubytování
Místa kurzů
 • Sólové kurzy se odehrávají v ZUŠ Brandýs nad Labem, ubytování v hotelu Sportcentrum, nebo Brandýský dvůr, stravování v Restauraci Záložna / pizzerii Felicita.
 • Komorní kurzy jsou umístěné do ZUŠ Jana Hanuše Praha 6 – Břevnov, ubytování ve vysokoškolské koleji, stravování v restauraci Markéta.
 • Koncerty se konají v sálech škol, na zámku a v synagoze v Brandýse nad Labem, v pražských koncertních sálech, v Tloskově, závěrečné koncerty 2. komorního týdne v Kutné Hoře.
 • Úspěšné nastudování skladeb je zakončeno jejich provedením na některém z koncertů Ameropy.
Ubytování pro děti v rámci Youth Programu
 • Brandýs nad Labem, hotel Brandýský dvůr, 3.000,- s celodenním stravováním
 • Praha, univerzitní kolej, 4.000,- na dva týdny, 2.300,- na týden.
Zpět  »»»

Ceny pro účastníky hudebního tábora pro děti a přihlášky
Cena pro děti do 14 let
 • Uvedené ceny jsou platné pro děti, které v době kurzů nedosáhnou 14 let, respektive jsou narozené po 1. 8. 2004.
 • V přihlášce vyberte základní program na sólové / komorní kurzy. Cenu pro Youth Program získáte zaškrtnutím políček u cen programů.
Sólové kurzy
 • 4.000,- Kč (sleva 1.500,- z ceny standardního programu, cena je 5.500,-).
Komorní část programu
 • 2 týdny 7.000,- Kč (sleva 1.500,- z ceny programu, cena je 8.500,-)
 • 1. týden 4.000,- Kč (sleva 800,- z ceny programu, cena je 4.800,-)
Cena při kombinaci sólového programu a komorních kurzů
 • solo + 2 týdny komorní 9.300,-Kč (sleva 3.200,- z ceny kombinace programů, cena je 12.500,-)
 • solo + 1 týden komorní 7.700,- Kč (sleva 2.100,- z ceny kombinace programů, cena je 9 800,-)
 • Kromě ceny kurzů hradí všichni účastníci administrační poplatek, který činí 400,- Kč a je splatný současně se zasláním přihlášky.
Další slevy při účasti na dvou týdnech komorních kurzů
 • Vánoční sleva - „Christmas discount“ ve výši 500,- ze školného (platí pro přihlášky, zaslané do 18. února 2018)
 • Opakovaná účast na kurzech ve výši 400,-
PŘIHLÁŠKA DO PROGRAMU

Zpět  »»»

Podrobnější popis tvůrčích dílen a volnočasových aktivitHudební Ateliér pro mladé umělce
OBRAZ - POHYB - HLAS - ZVUK
Hudební Ateliér je připravený speciálně pro Youth Program Ameropa 2018 pedagožkou Ramonou Schulz a Magdalenou Chrzovou. V Praze se na Hudebním Ateliéru bude podílet Miloslava Vítková v části sborového zpěvu. Životopisy pedagogů najdete na stránkách Ameropy »»»

Hudební Ateliér v Brandýse nad Labem, tvořivý program pro děti do 14 let, bude probíhat každý den v 90-ti minutových blocích. Děti budu rozdělené do dvou skupin podle věku. Děti v Hudebním ateliéru v Brandýse nad Labem budou společně zkoumat místa, kde se jednotlivá umění dotýkají, setkávají a navzájem prolínají. Inspirováni evropským výtvarným uměním a hudbou budeme hledat svůj osobitý vyjadřovací jazyk. Využijeme všechny své dovednosti - pohyb, řeč, zpěv, hru na nástroj. Inspirace vycházející z obrazů, hudby, rytmu, tance a řeči nás zavedou na nečekané a překvapující cesty.

Hudební Ateliér v Praze bude přístupný také všem zájemcům, kteří mají zájem o sborový zpěv a také těm, které chtějí pokračovat v tvořivých aktivitách z Brandýsa. Obsah týdne v Praze bude podobný tomu v Brandýse, bude ale zaměřený více na sborový zpěv. Studované skladby budou jak v českém, tak v anglickém jazyce. Předpokládáme zájem zahraničních studentů. Sborové části se mohou účastnit všichni, kdo rádi zpívají a najdou v programu čas na dané hodiny Hudebního Ateliéru - sborového zpěvu, nejen tedy účastníci Youth Programu. s návrhem repertoáru pro Prahu budou účastníci seznámeni později, podle počtu přihlášek a věkové kategorie.

Koncerty Hudebních Ateliérů proběhnou o sobotách každého týdne Youth Programu:
-21. 7. v 15 hodin na nádvoří Brandýského zámku.
-28. 7. v 10 hodin v prostorách Anežského kláštera v rámci víkendového projektu festivalu Praha, klasika.. Zde posluchači shlédnou výsledky práce 1. komorního týdne Ameropy.

Naše setkávání je omezeno počtem účastníků. Podle věkové kategorie a jazykových možností rozdělíme děti do 2 skupin. Skupiny Hudebního Ateliéru a výtvarných aktivit budou probíhat v odpoledních hodinách a nezávisle tak, aby se děti mohly účastnit obou programů.

Zpět  »»»


Výtvarný Ateliér "AMEROPA 25 LET"
Výtvarný ateliér bude probíhat každý den festivalu po 90 minutách v odpoledních hodinách. V rámci výtvarného ateliéru bude možné si vyzkoušet netradiční i kombinované výtvarné techniky, které děti zabaví a také obohatí a zároveň prověří jejich zručnost.

Letošní ročník Ameropy je výjimečný - kurzy slaví 25. výročí. Také s výtvarným programem přispějeme k oslavě tohoto úžasného jubilea zařazením těchto aktivit:

Nejen s dětmi, ale i společně s učiteli, vytvoříme Památný strom Ameropy. Jak? Velmi jednoduše! Na velké plátno namalujeme akrylovými barvami strom s velkým množstvím větví. Každý žák a učitel Ameropy si obkreslí, vystřihne a vybarví svůj obrys ruky podle vlastních představ. Ruce budou pak přilepeny na jednotlivé větvičky jako listy stromu. Strom takto bude připomínat tuto úžasnou událost.

Medailonky Ameropy vytvoří děti z keramické samo schnoucí hmoty. Budou mít tvar rozličných hudebních nástrojů. Jakmile zaschnou, budou se vybarvovat akrylovými barvami. Tyto ručně vyrobené medailonky mohou sloužit jako originální suvenýry k výročí festivalu nebo jako upomínkové dárky pro návštěvníky koncertů.

Ručně zdobené perníčky. Třetí technikou bude zdobení malých perníčků - srdíček, čtyřlístků. Inspirací budou české národní folklorní motivy. Chutné, dětmi zdobené perníčky, se budou nabízet návštěvníkům jako malá pozornost v rámci výročních koncertů.

Zpět  »»»

Tvořte, hrajte a tiskněte krásné noty
Mladí lidé, kteří milují počítač a milují hudbu, by rádi uměli hudbu také zapsat. V dnešní době je určitě bude těšit se naučit hudbu zapisovat v notovém programu. A to v takovém, který si mohou zdarma nainstalovat i do domácího počítače. Naši vyučující děti naučí program "Musescore" ovládat, a od základních technik budou postupovat po krůčkách k dokonalejšímu ovládání programu. Na konci výukového programu obdrží diplom s označením výkonnosti podle úspěšně provedeného testu.
   Lekce 1- Vytvoření notového zápisu
   Lekce 2- Práce s MuseScore
   Lekce 3- Vkládání not
   Lekce 4- Zadávání pomocí klávesnice MIDI
   Lekce 5- Další způsoby zadávání
   Lekce 6- Text, slova písně a akordy
   Lekce 7- Tabulatura a notový zápis bicích
   Lekce 8- Opakování a zakončení, část 1
   Lekce 9- Opakování a zakončení, část 2
   Lekce 10- Artikulace, dynamika a text
   Lekce 11- Rozvržení a party

Zpět  »»»


Pohybové aktivity
O protažení, proběhnutí, plavání, sportovní hry, soutěže a podobně, se bude starat Mirka Heidenhainová.

Zpět  »»»