25. AMEROPA 2018
»»» Mezinárodní festival a kurzy komorní hudby «««

~ YOUTH CHAMBER MUSIC CAMP ~
~ Letní hudební tábor - komorní a sólová hudba pro mladé umělce ~

AMEROPA 2018, 25. ročník

Ameropa - Sólové kurzy
sobota 14. 7. – sobota 21. 7. 2018
ZUŠ F. X. Procházky, Brandýs nad Labem

Mezinárodní hudební festival
a kurzy komorní hry

neděle 22. 7. - neděle 29. 7. 2018
(případně do neděle 5. 8. 2018)
ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6 - Břevnov


~ Informace ~
Ada Slivanská tel.: +420 608 332 830, email: ada @ ameropa.org


Ameropa 2017 Youth program performance at Brandýs

Ameropa 2018 - Program pro mladé umělce

Vážení přátelé,

Dovolujeme si Vás seznámit s naší letní hudební aktivitou, kterou organizujeme ve spolupráci se základními hudebními školami a dalšími partnery.

V rámci mezinárodních interpretačních kurzů Ameropa a MHF Praha, klasika.. se systematicky věnujeme talentovaným hudebníkům všech věkových kategorií, ze všech koutů světa. Vyhledáváme mimořádné talenty již od jejich dětských let a dáváme jim možnost rozvíjet schopnosti a kvality v prostředí, které je inspiruje. Studenti středních a vysokých škol, budoucí profesionálové, jsou jim vzorem, který následují. Inspirují je hudební amatéři všech věkových kategorií, kteří hudbu provozují často na obdivuhodné úrovni. Pedagogové a umělci nejvyšších kvalit z řady zemí je vedou a vyučují. Setkávají se s nimi denně, nejen při individuální výuce v rámci kolektivních hodin, ale také v koncertních sálech a na pódiích.

Budeme rádi, když ve Vás vzbudíme zájem o spolupráci. Doufáme, že Vás naše nabídka osloví a doporučíte naše kurzy dětem, studentům a návštěvníkům koncertů. Máme společné úsilí – podpořit vzdělanost, kulturnost, zájem o smysluplnou činnost, rozvoj hudebnosti dětí a mládeže, setkávání hudebníků a milovníků hudby, budování kulturně orientované společnosti.

s pozdravem,
Ada Slivanská


Informace o programu

Základní informace  »»»
Sólový týden - Brandýs nad Labem  »»»
Komorní týden týden - Brandýs nad Labem  »»»
Místa kurzů, adresy  »»»
Ceny, přihláška  »»»
Hudební Ateliér pro mladé umělce  »»»
Výtvarný ateliér  »»»
Notový program  »»»
Pohybové aktivity  »»»

YOUTH (chamber) MUSIC CAMP
Letní hudební tábor - Sólová a komorní hudba pro mladé umělceProgram pro děti / Youth Program
 • Součástí mezinárodních kurzů komorní hudby Ameropa je příměstský hudební tábor. Jeho cílem je povzbudit v dětech zájem o hudbu v rámci přátelského prostředí a společných hudebních i nehudebních zážitků. Je určený pro děti do 14 let (narozené po 1. srpnu 2004). U dětí do 6 let prosím konzultujte pobyt předem. Program je individuálně přizpůsobený věku, hudební vyspělosti a úrovni hry na nástroj.
 • Starší děti jsou také vítány k účasti v Mezinárodních kurzech sólové a komorní hry Ameropa a dle zájmu se mohou účastnit také aktivit s mladšími kamarády, nedostanou ale slevu vyhrazenou dětem a jejich individuální hodiny mohou kolidovat s odpoledním programem. Zapojení do společných aktivit bude individuální a bude záviset na rozvrhu hodin.
Hudební tábor se koná v rozmezí tří týdnů, od soboty 14. července do neděle 5. srpna 2018
 • Účast je možná v délce jednoho, dvou nebo tří týdnů. Pobyt je v denních hodinách, zpravidla od 8:30 do 17:30. Večery jsou naplněné koncerty, workshopy a jinými společnými aktivitami, kterých se mohou s dětmi zúčastnit i rodiče. Je možné na program dojíždět (typ příměstského tábora), nebo zajišťujeme ubytování.
Zpět  »»»

Sólový týden - Brandýs nad Labem 

Informace o táboru v rámci prvního týdne:
 • První část programu se koná od soboty 14. 7. do soboty 21. 7. 2018 v Brandýse nad Labem. Hostitelskou školou je Základní umělecká škola F. X. Procházky. Koncerty se odehrávají na zámku, brandýské synagoze, v hudební škole.

 • Děti mohou dojíždět (forma příměstského tábora), nebo bydlet v hotelu Sportcentrum, nebo Brandýský dvůr. Ubytované děti dostávají celodenní stravu (snídani, oběd, večeři, svačiny), děti, které dojíždí, obědvají a dostávají svačiny. Všem zajištujeme pitný režim.

 • První týden letního hudebního tábora je věnován individuální práci s pedagogy. Během pěti samostatných 45 minutových lekcí děti vylepšují hráčské dovednosti a připravují skladby pro komorní část kurzů. Dohlížíme na pravidelnou individuální přípravu a cvičení, dle časových možností. Součástí tohoto týdne jsou korepetice s klavíristou pro vystoupení v rámci závěrečných koncertů studentů.

 • Pobyt je naplněn také společnými aktivitami. Jejich hudební částí jsou hudební a výtvarný ateliér, sborový zpěv, základy hudební teorie, seznámení se s notovým programem. Pod vedením Ramony Schulz »»» bude rozvíjeno tvůrčí myšlení a fantazie v oblasti zvukové představivosti a souborové hry na nástroje. Kreativní program pro děti je koncipován tak, aby jej mohl absolvovat každý, dokonce i ten, kdo nezná noty a nehraje na žádný hudební nástroj! Naopak hráče s klasickým vzděláním nutí odhodit případné předsudky a děti vede k hlubšímu uvažování nad zvukem samotným. Děti čeká mnoho zajímavého.

 • Děti budou mít i nehudební aktivity. Budou malovat s Viktorií Rampal Džurenko »»» a bude pro ně připraven i sportovní program (sportovní hry, soutěže).
Konkrétní podoba činností:
 • Výuka bude probíhat formou individuálních lekcí sólové hry, které budou umístěny do dopoledního rozvrhu. Děti dostanou svačinu. Po obědě budou probíhat společné aktivity - hudební ateliér a výtvarný. Děti budou rozděleny do skupin dle věku a zájmů.

 • Doplňkové činnosti ve volných hodinách dopoledne nebo odpoledne – sportovní aktivity, rekreace v hotelovém bazénu, doplnění vědomostí z hudební teorie, práce v notovém programu. Tyto činnosti budou dozorovat profesionální pedagogové v součinnosti s dobrovolníky z řad rodičů.

Zpět  »»»

Jeden, nebo dva týdny komorních kurzů - Praha

Informace o táboru v rámci druhého (třetího) týdne:
 • Druhá část se odehrává v Praze, týden od neděle 22. 7. do neděle 29. 7. a týden od pondělí 30. 7. do soboty 5. či do neděle 6. 8. 2018. Hostitelská základní umělecká škola Jana Hanuše v Praze 6 - Břevnově poskytuje dostatek prostoru pro komorní kurzy, přípravu festivalových koncertů, orchestrální akademii i kurzy pro děti. Koncerty, semináře a kreativní dílny se konají ve školním sále, nejlepší výkony zazní v rámci mezinárodního hudebního festivalu Praha, klasika.. v zajímavých koncertních sálech Prahy, v Neveklově a v Kutné Hoře.

 • Dva týdny hudebních aktivit naplňuje komorní hudba, souborová hra. Děti budou, podle své úrovně a přípravy v prvním týdnu, rozděleni do několika souborů různého nástrojového seskupení, s dětmi nejen z České republiky ale z mnoha zemí světa. Pod vedením mezinárodního týmu lektorů a profesorů absolvují denní zkoušky. U více zdatných a nadaných dětí je možnost zařazení se staršími a zkušenými studenty.

 • Součástí hudebních aktivit je samostatná (dozorovaná) příprava partů, sborový zpěv, případně hra v orchestru. Večery jsou naplněné koncerty pedagogů i studentů. První týden je ukončen koncertním dnem v sobotu 28. 7. a v neděli 29. 7., druhý týden je zakončen slavnostním komorním koncertem v sobotu 4. 8. v Kutné Hoře. Pro vyspělé studenty, kteří budou hrát v orchestru, bude závěr koncertem v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře v neděli 5. srpna.

 • Školné obsahuje vstupy na festivalové koncerty, možnost navštívit výuku a zkoušky profesionálních studentů. Pro návštěvu aktivit, které se konají mimo školu, zajištujeme dopravu. V rámci školného jsou obědy a pitný režim. U mimopražských účastníků můžeme rezervovat ubytování na koleji ve dvoulůžkových pokojích (dozor dospělé osoby). Ubytování je placeno samostatně, Ameropa na ubytování přispívá.

 • Denní program (8:30 – 17, eventuálně 18 hod.) je rozdělen na studium skladeb a nácvik v souborech, individuální a skupinové hudební aktivity. Mezi nimi jsou výuka notových programů a (nebo) hudební teorie podle individuálních znalostí, náhled do vlastní tvorby. Doplňkovými aktivitami jsou výroba nástrojů, výtvarná dílna, sportovní hry, hudebně pohybové a rekreační aktivity. Všechny činnosti probíhají pod pedagogickým dozorem osvědčených učitelů a vedoucích. Děti se seznámí i s ostatními účastníky Ameropy, poznají a posoudí dovednosti jiných hudebníků. V neposlední řadě si procvičí v praxi znalost jazyků - především angličtiny (základním jazykem tábora je čeština).
Délka pobytu
 • Je možné se účastnit celého třítýdenního cyklu, Brandýs – Praha, dvoutýdenní kombinace Brandýs a první týden v Praze, nebo čtrnáctidenního programu v Praze, případně je možné se přihlásit na týdenní pobyt. Účastnit se samostatně jen 2. týdne v Praze (od 30. 7.) je možné jen pro zájemce o orchestrální program (bez komorní hry).
Zpět  »»»

Místa kurzů, adresy, možnosti ubytováníMísta kurzů
 • Sólové kurzy se odehrávají v ZUŠ Brandýs nad Labem, ubytování v hotelu Sportcentrum, nebo Brandýský dvůr, stravování v Restauraci Záložna / pizzerii Felicita.
 • Komorní kurzy jsou umístěné do ZUŠ Jana Hanuše Praha 6 – Břevnov, ubytování ve vysokoškolské koleji, stravování v restauraci Markéta.
 • Koncerty se konají v sálech škol, na zámku a v synagoze v Brandýse nad Labem, v pražských koncertních sálech, v Tloskově, závěrečné koncerty 2. komorního týdne v Kutné Hoře.
 • Úspěšné nastudování skladeb je zakončeno jejich provedením na některém z koncertů Ameropy.
Ubytování pro děti v rámci Youth Programu
 • Brandýs nad Labem, hotel Brandýský dvůr, 3.000,- s celodenním stravováním
 • Praha, univerzitní kolej, 4.000,- na dva týdny, 2.300,- na týden.
Zpět  »»»

Ceny pro účastníky hudebního tábora pro děti (Youth Program) a přihláškyCena pro děti do 14 let
 • Uvedené ceny jsou platné pro děti, které v době kurzů nedosáhnou 14 let, respektive jsou narozené po 1. 8. 2004.
 • V přihlášce vyberte základní program na sólové / komorní kurzy. Cenu pro Youth Program získáte zaškrtnutím políček u cen programů.
Sólové kurzy
 • 4.000,- Kč (sleva 1.500,- z ceny standardního programu, cena je 5.500,-).
Komorní část programu
 • 2 týdny 7.000,- Kč (sleva 1.500,- z ceny programu, cena je 8.500,-)
 • 1. týden 4.000,- Kč (sleva 800,- z ceny programu, cena je 4.800,-)
Cena při kombinaci sólového programu a komorních kurzů
 • solo + 2 týdny komorní 9.300,-Kč (sleva 3.200,- z ceny kombinace programů, cena je 12.500,-)
 • solo + 1 týden komorní 7.700,- Kč (sleva 2.100,- z ceny kombinace programů, cena je 9 800,-)
 • Kromě ceny kurzů hradí všichni účastníci administrační poplatek, který činí 400,- Kč a je splatný současně se zasláním přihlášky.
Další slevy při účasti na dvou týdnech komorních kurzů
 • Vánoční sleva - „Christmas discount“ ve výši 500,- ze školného (platí pro přihlášky, zaslané do 18. února 2018)
 • Opakovaná účast na kurzech ve výši 400,-
PŘIHLÁŠKA DO PROGRAMU

Zpět  »»»

Podrobnější popis tvůrčích dílen a volnočasových aktivit

Hudební Ateliér pro mladé umělce
OBRAZ - POHYB - HLAS - ZVUKHudební Ateliér je připravený speciálně pro Youth Program Ameropa 2018 pedagožkou Ramonou Schulz a Magdalenou Chrzovou. V Praze se na Hudebním Ateliéru bude podílet Miloslava Vítková v části sborového zpěvu. Životopisy pedagogů najdete na stránkách Ameropy »»»

Hudební Ateliér v Brandýse nad Labem, tvořivý program pro děti do 14 let, bude probíhat každý den v 90-ti minutových blocích. Děti budu rozdělené do dvou skupin podle věku. Děti v Hudebním ateliéru v Brandýse nad Labem budou společně zkoumat místa, kde se jednotlivá umění dotýkají, setkávají a navzájem prolínají. Inspirováni evropským výtvarným uměním a hudbou budeme hledat svůj osobitý vyjadřovací jazyk. Využijeme všechny své dovednosti - pohyb, řeč, zpěv, hru na nástroj. Inspirace vycházející z obrazů, hudby, rytmu, tance a řeči nás zavedou na nečekané a překvapující cesty.

Hudební Ateliér v Praze bude přístupný také všem zájemcům, kteří mají zájem o sborový zpěv a také těm, které chtějí pokračovat v tvořivých aktivitách z Brandýsa. Obsah týdne v Praze bude podobný tomu v Brandýse, bude ale zaměřený více na sborový zpěv. Studované skladby budou jak v českém, tak v anglickém jazyce. Předpokládáme zájem zahraničních studentů. Sborové části se mohou účastnit všichni, kdo rádi zpívají a najdou v programu čas na dané hodiny Hudebního Ateliéru - sborového zpěvu, nejen tedy účastníci Youth Programu. s návrhem repertoáru pro Prahu budou účastníci seznámeni později, podle počtu přihlášek a věkové kategorie.

Koncerty Hudebních Ateliérů proběhnou o sobotách každého týdne Youth Programu:
-21. 7. v 15 hodin na nádvoří Brandýského zámku.
-28. 7. v 10 hodin v prostorách Anežského kláštera v rámci víkendového projektu festivalu Praha, klasika.. Zde posluchači shlédnou výsledky práce 1. komorního týdne Ameropy.

Naše setkávání je omezeno počtem účastníků. Podle věkové kategorie a jazykových možností rozdělíme děti do 2 skupin. Skupiny Hudebního Ateliéru a výtvarných aktivit budou probíhat v odpoledních hodinách a nezávisle tak, aby se děti mohly účastnit obou programů.

Zpět  »»»

Výtvarný Ateliér "AMEROPA 25 LET"Výtvarný ateliér bude probíhat každý den festivalu po 90 minutách v odpoledních hodinách. V rámci výtvarného ateliéru bude možné si vyzkoušet netradiční i kombinované výtvarné techniky, které děti zabaví a také obohatí a zároveň prověří jejich zručnost.

Letošní ročník Ameropy je výjimečný - kurzy slaví 25. výročí. Také s výtvarným programem přispějeme k oslavě tohoto úžasného jubilea zařazením těchto aktivit:

Nejen s dětmi, ale i společně s učiteli, vytvoříme Památný strom Ameropy. Jak? Velmi jednoduše! Na velké plátno namalujeme akrylovými barvami strom s velkým množstvím větví. Každý žák a učitel Ameropy si obkreslí, vystřihne a vybarví svůj obrys ruky podle vlastních představ. Ruce budou pak přilepeny na jednotlivé větvičky jako listy stromu. Strom takto bude připomínat tuto úžasnou událost.

Medailonky Ameropy vytvoří děti z keramické samo schnoucí hmoty. Budou mít tvar rozličných hudebních nástrojů. Jakmile zaschnou, budou se vybarvovat akrylovými barvami. Tyto ručně vyrobené medailonky mohou sloužit jako originální suvenýry k výročí festivalu nebo jako upomínkové dárky pro návštěvníky koncertů.

Ručně zdobené perníčky. Třetí technikou bude zdobení malých perníčků - srdíček, čtyřlístků. Inspirací budou české národní folklorní motivy. Chutné, dětmi zdobené perníčky, se budou nabízet návštěvníkům jako malá pozornost v rámci výročních koncertů.

Zpět  »»»

Tvořte, hrajte a tiskněte krásné notyMladí lidé, kteří milují počítač a milují hudbu, by rádi uměli hudbu také zapsat. V dnešní době je určitě bude těšit se naučit hudbu zapisovat v notovém programu. A to v takovém, který si mohou zdarma nainstalovat i do domácího počítače. Naši vyučující děti naučí program "Musescore" ovládat, a od základních technik budou postupovat po krůčkách k dokonalejšímu ovládání programu. Na konci výukového programu obdrží diplom s označením výkonnosti podle úspěšně provedeného testu.
   Lekce 1- Vytvoření notového zápisu
   Lekce 2- Práce s MuseScore
   Lekce 3- Vkládání not
   Lekce 4- Zadávání pomocí klávesnice MIDI
   Lekce 5- Další způsoby zadávání
   Lekce 6- Text, slova písně a akordy
   Lekce 7- Tabulatura a notový zápis bicích
   Lekce 8- Opakování a zakončení, část 1
   Lekce 9- Opakování a zakončení, část 2
   Lekce 10- Artikulace, dynamika a text
   Lekce 11- Rozvržení a party

Zpět  »»»

Pohybové aktivityO protažení, proběhnutí, plavání, sportovní hry, soutěže a podobně, se bude starat Mirka Heidenhainová.

Zpět  »»»