anglicky  španělsky 
Věra Binarová Li Kaixiang Viktória Rampal Dzurenko Václav Slivanský Yuri Ananiev Eduardo del Río Robles
Vadim Mazo

26. Ameropa 2019
POJĎMĚ SPOLEČNĚ HRÁT A ZPÍVAT

Ada Slivanská and Vadim Mazo

Sólové kurzy »»»


Sobota 13. 7. - Sobota 20. 7. 2019
Brandýs nad Labem

Komorní hudba »»»


Neděle 21. 7. - Neděle 4. 8. 2019
Praha
Miloslava Vítková Janacek rehearsal

Ameropa 2019 - O nás


Mezinárodní kurzy Ameropa založil v roce 1993 v Praze Vadim Mazo se svými českými kolegy. Od počátků vytváří prostředí, kde hudebníci z mnoha zemí, kultur a různého věku pracují společně, učí se jeden od druhého a spolupracují při interpretaci komorní hudby. Profesionálové, studenti i hudební amatéři objevují odlišnosti kultur, obohacují se novými vědomostmi a informacemi v povzbuzující atmosféře. Důležitým posláním Ameropy je vzdělávání mladších, talentovaných hudebníků. Ameropa spolupracuje s  profesionálními odborníky zabývajícími se komorní hudbou, kteří vyučují hru na hudební nástroje a interpretaci komorní hudby.

Ceny pro české účastníky jsou dotované Ameropou a sponzorskými příspěvky.
 • Ceny obsahují obědy, některé společné večeře a dopravu na koncerty v době trvání kurzů.
 • Ceny za kurzy nezahrnují ubytování. Příspěvek na ubytování bude hrazen zvlášť. Pro podrobnosti navštivte stránku s informacemi o možnostech ubytování.
 • Slevy:
 • Slevu ve výši 500,- z ceny komorního kurzu můžete získat za včasnou přihlášku (zaslanou před 15. lednem 2019).
 • Slevu za opakovanou účast na kurzech ve výši 400,- přiznáme těm, kteří se na kurzy hlásí opakovaně. Je potřeba vyplnit roky účasti.
 • Podmínky platby:
 • Administrační poplatek za registraci je 500,- Kč, bude automaticky připočten k ceně kurzů.
 • Nevratný administrační poplatek a zálohovou platbu ve výši alespoň 50% je potřeba zaslat po registraci přihlášky do 10. května 2019. Je možné platit on-line nebo převodem. Podrobnosti najdete po vyplnění přihlášky v "Účastnické sekci".
 • Celková cena kurzů musí být zaplacena do 15. června 2019.

 • ««« Pro podání přihlášky klikněte zde »»»


  15. ročník mistrovských kurzů sólové hry
  Brandýs nad Labem, sobota 13. července - sobota 20. července 2019


  Mistrovské kurzy se pořádají týden před komorními kurzy. Konají se v hudební škole města Brandýs nad Labem, vzdálené 20 minut od Prahy, snadno dostupné veřejnou dopravou. Kurzisté mohou dojíždět, nebo si zaplatit ubytování v hotelu v blízkosti hudební školy. Každý z účastníků kurzů absolvuje pět individuálních hodin a samozřejmostí je také sehrání repertoáru s korepetitorem. Kurzisté se také účastní tvůrčích dílen zaměřených na všechny nástroje kurzů. Kurzy sólové hry jsou perfektní příležitostí, jak se zdokonalit ve hře na nástroj, připravit se na následující komorní kurzy nebo nastudovat orchestrální party. Kurzy jsou zahájeny koncertem profesorů, koncertem hostů a uzavřeny třemi koncerty účastníků. Detaily programu a profesory sólových kurzů najdete zde: »»»

  • Dotovaná cena sólových kurzů pro účastníky trvale žijící v ČR, je 5 800,- Kč.
  • Cena programu pro děti do 14 let věku (narozené po 1. 8. 2005) a trvale žijící v ČR je 4 500,- Kč.
  • Je možné se zúčastnit samostatně jen výtvarného programu, cena je 3 500,- Kč.
  • Detaily programu pro děti najdete zde here: »»»


  26. ročník programu komorní hudby
  Všeobecný přehled
  Praha, neděle 21. července – neděle 4. srpna 2019


  Program komorních kurzů je nejdůležitější část Ameropy. Koná se v Praze v posledním červencovém a prvním srpnovém týdnu. Aktivity jsou soustředěny do Základní umělecké školy Jana Hanuše, kde je k dispozici nespočet tříd a dva koncertní sály. Koncertní vystoupení jsou součástí kurzů. Některé koncerty se konají mimo školu v prestižních koncertních sálech a jsou pořádány ve spolupráci s mezinárodním festivalem "Praha, klasika.. / Prague, Classics.." Během kurzů se konají také přednášky a tvůrčí dílny.

  Souběžně probíhá několik programů, které je možné kombinovat. Existuje možnost rozhodnout se pro účast ve více souborech a poznat větší množství skladeb komorní hudby. Protože výuka souborů probíhá denně podle shodného rozvrhu, znamená to podstatně méně času pro cvičení a výsledkem je nastudování více skladeb, ovšem bez patřičné hloubky. Opačný výsledek má intenzivní program, koncentrovaný na jedno dílo. V druhém týdnu je možné kombinovat komorní a orchestrální program, počet komorních souborů je pak omezen. Pro děti do 14 let nabízíme speciální program typu příměstského tábora (Youth Program). Ameropa také nabízí možnost pasivní účasti. Více detailů o jednotlivých programech najdete níže. Seznam umělců, kteří vedou kurzy najdete zde: »»»

  Účast na Ameropě je sice časově velmi náročná, ale zbývá čas i na návštěvu Prahy, jednoho z nejkrásnějších měst na světě, kterou by bylo škoda vynechat. Ameropa pořádá i (samostatně placený) půldenní výlet po Praze s možností prohlídky významných památek.

  26. ročník programu komorní hudby
  Praha, neděle 21. července – neděle 4. srpna 2019


  Hra v komorních souborech je základním prvkem Ameropy. Během dvoutýdenního programu je možné si vybrat mezi více či méně intenzivními kurzy v závislosti na věku a hudebních zkušenostech. Většina studentů je umístěna do více než jednoho souboru, většinou 3-4 každý týden. Typy souborů jsou variabilní: smyčcový kvartet, kvintet, sextet; klavírní trio, kvartet, kvintet; dechový kvintet; smíšené soubory dechových a smyčcových nástrojů, s klavírem, harfou, nebo zahrnující zpěv.

  Je potřeba, aby zejména účastníci komorních kurzů byli dostatečně vybaveni pro souborovou hru. V přihlášce i v účastnické sekci najdete kolonky základního rozdělení podle interpretační skupiny a umělecké vyspělosti. Prosíme, věnujte této části pozornost. Vaše spokojenost s kurzy závisí na vyplnění těchto údajů. V případě potřeby konzultujte tuto skutečnost s Vaším učitelem, nebo profesorem kurzů. Pro informaci uvádíme základní rozdělení:
        1. Začátečník (základní dovednosti, bez zkušeností souborové hry)
        2. Mírně pokročilý (základní schopnost souborové hry, vyšší ročníky ZUŠ)
        3. Střední úroveň (např. absolvent ZUŠ, student prvních ročníků konzervatoře)
        4. Pokročilý (např. student / absolvent konzervatoře)
        5. Mistrovská (např. student AMU, profesionál)
  Pro účast v komorní části prosíme o nahrávku. Můžete poslat odkaz (YouTube a podobně), nebo ji přímo uložit do účastnické sekce.

  Je potřeba připomenout, že pro účast na komorních kurzech není dobré, aby se jednotlivci registrovali jen na jeden týden, protože by to narušilo přípravu komorních souborů. Výjimkou je dětský program a pasivní účast.

  • Dotovaná cena pro účastníky, trvale žijící v ČR, je na komorní program trvající dva týdny 8.500,- Kč.
  • Při kombinaci sólového a komorního programu je cena tří týdnů 13.300,- Kč (komorní kurzy stojí 7.500,- Kč).
  • V případě zvláštní domluvy je možné se účastnit jen prvního týdne komorních kurzů. Tuto situaci je potřeba řešit individuální domluvou s ohledem na komorní soubory. Cena za týdenní pobyt je 5.000,- Kč.
   V kombinaci se sólovými kurzy 10. 300,- Kč.
  • Cena za týden pobytu na komorních kurzech programu pro děti do 14 let věku v Praze
   (narozené po 1. 8. 2004 a trvale žijících v ČR) je 4.000,- Kč.
  • Při účasti dítěte na 2 týdny komorních kurzů je cena kurzů 7.000,- Kč.
  • Při účasti včetně sólových kurzů je cena 3 týdnů kurzů 9.800,- Kč, dvou týdnů 8. 200,-.
  • Detaily programu pro děti najdete zde here: »»»


  Intenzivní program komorní hudby
  Praha, neděle 21. července – neděle 4. srpna 2019


  Pokročilí studenti, kteří mají již zkušenosti s komorní hudbou, se mohou přihlásit k účasti do Intenzivního programu. Za stejnou cenu kurzů jim zaručuje více výukových hodin (více hodin během jednoho dne) nebo delší lekce. Práce se studenty intenzivního programu spočívá v detailním studiu souhry i individuálních znalostí. Během 2 týdnů se soubor soustředí na jednu skladbu a pracuje důsledně na její kvalitní interpretaci. Někdy soubor studuje i více než jedno dílo, ale většinou se jedná o jeho částečné nastudování. Nastudovanou skladbu přednese soubor na koncertu festivalu. Účastníkům Intenzivního programu je doporučeno nekombinovat účast s dalšími programy, aby mohli svůj čas využít pro individuální přípravu a zkoušky souboru.

  Účast v Intenzivním programu vyžaduje souhlas rady profesorů Ameropy. Nejlepší možností je se přihlásit jako již předem vytvořený soubor. Soubor lze případně sestavit speciálně pro účast na Ameropě. Účastníci, kteří se znají a dokáží spolupracovat, obvykle těží z tohoto programu nejvíce. Druhou možností je přihlásit se do Intenzivního programu samostatně, vyplněním kolonky v přihlášce. V "userarea" můžete nahrát ukázku své hry, nebo poslat link na aktuální nahrávky na webu do 10. května 2019. Účast bude umožněna za předpokladu, že se najde vhodné hudební uskupení. V některých intenzivních souborech mohou hrát i profesoři kurzů.

  Potvrzení účasti v Intenzivním programu bude přihlášeným sděleno do poloviny května 2019. Současně bude se souborem konzultován repertoár, aby se členové souboru mohli dobře připravit. Soubory, či jednotlivci, kteří nebudou do programu zařazeni, budou součástí komorních kurzů a mají možnost účast doplnit o další nabízené aktivity.

  Letní orchestrální akademie Filarmonietta Praga
  Praha, neděle 28. července – pondělí 5. srpna, nebo do čtvrtka 8. srpna 2019


  Ameropa spolupracuje s letní orchestrální akademií Filarmonietta Praga - Summer Orchestral Academy Filarmonietta Praga (SOAFP) www.filarmoniettapraga.cz. V létě 2019 SOAFP nabízí během konání Ameropy týden orchestrálního programu, který si můžete vybrat při vyplňování přihlášky. Je možné si vybrat jen týden orchestrální hudby, nebo se soustředit v prvním týdnu na komorní skladby a v druhém kombinovat menší množství komorní hudby s hrou v orchestru.

  28. července - 5. srpna: Orchestr bude řídit dirigent, skladatel a hudební organizátor Jiří Havlík, dlouholetý člen České filharmonie (lesní roh). Je to skvělá příležitost naučit se a předvést klasickou hudbu na vysoké úrovni. V orchestru budou hrát i profesionálové z České filharmonie a dalších českých orchestrů, kteří také povedou dělené zkoušky jednotlivých sekcí. Zkoušky se konají samostatně po odděleních, sekcích a poté celého orchestru. Pro studenty Ameropy, kteří se v druhém týdnu budou věnovat orchestru, připravíme dělené zkoušky na přečtení notových materiálů, které jsou k dispozici na požádání.

  5. srpna - 8. srpna: Speciálním hostem Letní orchestrální akademie Filarmonietta Praha je v roce 2019 britský aranžér, skladatel a dirigent Nic Raine. Jako specialista, dirigent filmové hudby vystoupil s předními orchestry po celém světě. Vedl také více než 100 nahrávek filmové hudby a získal řadu ocenění. Posláním Nica je, aby co nejvíce lidí mělo možnost se zaposlouchat do zvuku symfonického orchestru, a věří, že filmová hudba je tím nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout. Nic Raine pro to má nejlepší předpoklady, protože se žánrem filmové hudby se jako skladatel, aranžér a studiový dirigent setkává denně a přináší své zkušenosti do koncertního sálu. Vzhledem k tomu, že spolupracuje s mnoha z největších skladatelů, má jedinečný pohled na toto médium. Také do koncertů přináší mnoho zábavných historek o skladatelích, jejich pracovním a soukromém životě a o „nebezpečích“ hudebního záznamu. Festival Praha, klasika .. představí Nica Raineho na slavnostním koncertu festivalu ve středu 7. srpna 2019 v pražském Rudolfinu, Dvořákově síni. Zkoušky se budou konat po komorních kurzech Ameropa, takže umělci se mohou přihlásit do programu samostatně, nebo mohou pokračovat se stipendiem.

  V letošním roce poprvé otvírá orchestrální akademie Filarmonietta Praga také kurz pro studenty dirigování. Povede jej v Čechách žijící indický dirigent Debashis Chaudhuri. Pan Chaudhuri spolupracuje s významnými evropskými orchestry a je znám pro své procítěné interpretace a hudebně silná ztvárnění uměleckých děl. Jedním z východisek jeho úspěchu je neutuchající víra ve vnitřní sílu dirigování, a energie potřebná k takovému přístupu dosahuje mnohem dále než u obvyklých metod. Kurz je zaměřen na studium partitur, sledování video nahrávek a jejich rozbory (diskuze). Praktické lekce dirigování probíhají s nahrávkami, čtyřručním klavírem, případně později s klavírním kvintetem. Všichni účastníci mají bezplatný přístup na orchestrální zkoušky a  koncerty festivalu Praha, klasika.."

  Informace o speciálním programu pro dirigenty se můžete informovat na webových stránkách. Je možné kombinovat komorní a  orchestrální hru, nebo se přihlásit pouze na 2. týden orchestrálního programu.

  • Cena orchestrálního programu nebo kombinovaného programu, se neliší od ceny programu věnovaného komorní hudbě. Dotovaná cena pro účastníky trvale žijící v ČR je na dva týdny 8.800,- Kč.
  • Při kombinaci se sólovým kurzem v Brandýse nad Labem je cena tří týdnů celkem 13.300,- Kč.
  • Je možné účastnit se jen orchestrálních kurzů konaných 2. týden. Týdenní pobyt kombinovaného programu je potřeba řešit individuální domluvou s ohledem na komorní soubory. Zkoušky budou probíhat v odpoledních hodinách (15:00 - 18:00 hodin). Cena za týdenní pobyt je 5.000,- Kč.
  • Při samostatné účasti na koncertu filmové hudby zaplatíte 4.000,- Kč. Pokud se zúčastníte programu předcházejícího koncertu filmové hudby, doplatíte částku 3.500,- Kč, již bez dalšího zápisného.


  Program pro děti - Youth Program
  Brandýs nad Labem a Praha, sobota 13. července – neděle 28. července 2019, případně do neděle 4. srpna 2019


  Součástí mezinárodních kurzů Ameropa je příměstský hudební tábor. Jeho cílem je povzbudit v dětech zájem o hudbu v rámci přátelského prostředí a společných hudebních i nehudebních zážitků. Je určen pro děti do 14 let (narozených po 1. srpnu 2004). U dětí do 7 let je potřeba konzultovat účast předem »»». Program je individuálně přizpůsobený věku, hudební vyspělosti a úrovni hry na hudební nástroj.

  Hudební tábor se koná v rozmezí tří týdnů, od soboty 13. července do neděle 4. srpna 2019. Pobyt je v denních hodinách, zpravidla od 8:30 do 17:30. Večery jsou naplněné koncerty, workshopy a jinými společnými aktivitami, kterých se mohou s dětmi zúčastnit i rodiče.

  Program je možné absolvovat formou dojíždění, nebo ve variantě s ubytováním. Ubytování je v hotelu a hrazeno zvlášť. Ameropa zajišťuje dohled nad dětmi, včetně ubytování s přítomností dospělých osob.
   Program pro děti začíná v Brandýse nad Labem během mistrovských kurzů sólové hry. Naplňují ho sólové hodiny s profesory, případně příprava skladeb na komorní kurzy, společné hudební i nehudební aktivity, výtvarná nebo sportovní činnost. Výuka začíná v neděli 14. července. V druhém (případně druhém a třetím) týdnu, které se konají v Praze, jsou děti zapojené do komorního programu. Hrají v několika mezinárodně složených komorních souborech, příležitostně se staršími studenty nebo profesionály. Děti mohou hrát i v orchestru, nebo zpívat ve sboru. Vyspělost prosím konzultujte předem »»» Je možné se registrovat minimálně na jeden týden (Brandýs, 1. týden Praha), maximálně na všechny tři (týden v Brandýse plus dva týdny v Praze).

  Budeme rádi, když se společných aktivit (kreativní hudební program, sborový zpěv, výtvarný program, sportovní aktivity) zúčastní i starší studenti. Věk jejich účast neomezuje, je třeba jen zajistit souběh se sólovými hodinami a respektovat, že Ameropa bude dávat přednost v rozvrhu dětem.

  Podrobné informace a denní rozvrh najdete zde: Informace o programu pro děti »»»

  • Děti, trvale žijící v ČR, mají cenu programu dotovanou Ameropou a dárcovskými příspěvky. Uvedené ceny nezahrnují ubytování. K ceně programu bude připočítána částka 400,- Kč jako administrační poplatek.
  • Pobyt na dva týdny, týden v Brandýse a týden v Praze, stojí 7.700,- Kč.
  • Při účasti na 2 týdny komorního programu v Praze (bez sólového týdne) je cena 7.000,- Kč.
  • Pokud se dítě účastní všech 3 týdnů programu (týden v Brandýse a dva týdny v Praze) zaplatí 9.000,- Kč.
  • Je možné zajistit pobyt jen na jeden týden, v Brandýse i v Praze (1. týden kurzů) za 4.000,- Kč.


  Nový program Ameropy

  "Jazz / Klasika / Improvizace"
  Prague, July 22 - August 5, 2018  "Jazz / Klasika / Improvizace" je nový program Ameropy, který jsme otevřeli minulý rok poprvé. Jeho součástí jsou samostatné kurzy pro jazzové hráče a studenty jazzu, pro ty, kteří se zajímají o jazzovou hudbu a improvizaci, ale i pro studenty klasické hudby, kteří mají zájem se s touto technikou seznámit. Více informací najdete zde: »»»

  Pasivní účastníci


  Nejen rodiče, ale i další osoby, které zajímají práce nastudované během Ameropy, se mohou registrovat jako pasivní účastníci jak pro sólový týden, tak pro komorní festival. Díky tomu si mohou zažádat o ubytování zajišťované Ameropou, stejně jako o stravování a dopravu. Mohou se účastnit všech lekcí, koncertů a dalšího programu, které Ameropa nabízí, ale samozřejmě se nezúčastní jako hrající / aktivní účastníci kurzů.

  • Pasivní účastníci nemají v ceně ubytování.
  • Cena pro pasivní účastníky je v Brandýse nad Labem (sólové kurzy) 2.000,- Kč.
  • Cena pro pasivní účast je v Praze 2.500,- na týden.
  • Dva týdny pro pasivní účastníky je 3.800,- Kč.

  Pokud potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat e-mailem »»»