24. Ameropa 2017
»»» POJĎMĚ SPOLEČNĚ HRÁT A ZPÍVAT «««


Li Kaixiang Debbra Wood Schwartz Mingwei Zhao Václav Slivanský, Monika Pecikiewiczová Ada Slivanská Ondřej Kukal
Jitka Adamusová

Sólové kurzy »»»

Sobota 15. 7. -
Sobota 22. 7. 2017
Brandýs nad Labem

Komorní hudba »»»

Neděle 23. 7. -
Neděle 6. 8. 2017
Praha

Hana Müllerová
Slavomír Hořínka David Ehrlich Vadim Mazo
Information about programs:   anglicky   česky   anglicky   španělsky   日本語   německy

Ameropa 2017 - O nás

Ameropa byla založena v roce 1993 v Praze. Od počátků vytváří prostředí, kde hudebníci z mnoha zemí, kultur a různého věku pracují společně, učí se jeden od druhého a spolupracují při interpretaci komorní hudby. Profesionálové, studenti i hudební amatéři objevují odlišnosti kultur, obohacují se novými vědomostmi a informacemi v povzbuzující atmosféře. Důležitým posláním Ameropy je vzdělávání mladších, talentovaných hudebníků. Ameropa spolupracuje s profesionálními odborníky zabývajícími se komorní hudbou, kteří vyučují hru na hudební nástroje a interpretaci komorní hudby.

 • Ceny pro české účastníky jsou dotované Ameropou a sponzorskými příspěvky.
 • Ceny obsahují obědy, některé společné večeře, dopravu v době kurzů na koncerty.
 • Ceny za kurzy nezahrnují ubytování. Příspěvek na ubytování bude hrazen zvlášť. Pro podrobnosti navštivte stránku s informacemi zde: »»»
 • Administrační poplatek za registraci je 400,- Kč, bude automaticky připočten k ceně kurzů.
 • Slevy můžete získat za přihlášku zaslanou před koncem února a za opakovanou účast na kurzech.

 • ««« Pro podání přihlášky klikněte zde »»»

  Mistrovské kurzy sólové hry
  Brandýs nad Labem, 15. - 22. července 2017

  Mistrovské kurzy se pořádají týden před komorními kurzy. Konají se v hudební škole města Brandýs nad Labem, vzdáleném 20 minut od Prahy, snadno dostupném veřejnou dopravou. Kurzisté mohou dojíždět, nebo si zaplatit ubytování v hotelu v blízkosti hudební školy. Každý z účastníků kurzů absolvuje pět individuálních hodin a samozřejmostí je také sehrání repertoáru s klavírem / korepetitorem. Kurzisté se také účastní tvůrčích dílen zaměřených na všechny nástroje kurzů. Kurzy sólové hry je perfektní příležitost, jak se zdokonalit ve hře na nástroj, připravit se na následující komorní kurzy nebo nastudovat orchestrální party. Jsou zahájeny koncertem profesorů, koncertem hostů a uzavřeny dvěma koncerty účastníků na Brandýském zámku.

 • Dotovaná cena sólových kurzů pro účastníky, trvale žijící v ČR, je 5 000,- Kč.
 • Mezinárodní kurzy komorní hudby
  Všeobecný přehled
  Praha, 23. července – 6. srpna 2017

  Program komorních kurzů je nejdůležitější část Ameropy. Koná se v Praze v posledním červencovém a prvním srpnovém týdnu. Aktivity jsou soustředěny do Základní umělecké školy Jana Hanuše (v docházkové vzdálenosti od koleje či hotelu), kde je k dispozici nespočet tříd a dva koncertní sály. Koncertní vystoupení jsou součástí kurzů. Některé koncerty se konají mimo školu v prestižních koncertních sálech a jsou pořádány ve spolupráci s mezinárodním festivalem "Praha, klasika.. / Prague, Classics.." Během kurzů se konají také přednášky a tvůrčí dílny.

  Souběžně probíhá několik programů, které je možné kombinovat. Existuje možnost rozhodnout se pro účast ve více souborech a poznat větší množství skladeb komorní hudby. Protože výuka souborů probíhá denně podle shodného rozvrhu, znamená to podstatně méně času pro cvičení a výsledkem je nastudování více skladeb, ovšem bez patřičné hloubky. Opačný výsledek má intenzivní program, koncentrovaný na jedno dílo. Je možné kombinovat komorní a orchestrální program, počet komorních souborů je pak omezen. Pro děti do 14 let nabízíme speciální program typu příměstského tábora (Youth Program). Nedílnou součástí je program pro výtvarníky - Art program. Ameropa také nabízí pasivní možnosti účasti. Více jednotlivých detailů o programech najdete níže.

  Účast na Ameropě je sice časově velmi náročná, ale zbývá čas i na návštěvu Prahy, jednoho z nejkrásnějších měst na světě, kterou by byla škola vynechat. Ameropa pořádá i (samostatně placený) půldenní výlet po Praze s možností prohlídky významných památek.

  Program komorní hudby
  Praha, 23. července – 6. srpna 2017

  Hra v komorních souborech je základním prvkem Ameropy. Je možné si vybrat mezi více či méně intenzivními kurzy v závislosti na věku a hudebních zkušenostech. Většina studentů je umístěna do více než jednoho souboru (smyčcový kvartet, kvintet, sextet; klavírní trio, kvartet, kvintet; dechový kvintet; smíšené soubory dechových a smyčcových nástrojů, s klavírem, harfou, nebo zahrnující zpěv). Je potřeba připomenout, že pro účast na komorních kurzech není možné, aby se jednotlivci registrovali se jen na jeden týden, protože by to narušilo přípravu komorních souborů. Výjimka může nastat pro rodiče dětí, kteří se spoluúčastní v prvním týdnu komorního programu pro děti jako aktivní účastníci.

 • Dotovaná cena pro účastníky, trvale žijící v ČR, je na komorní program trvající dva týdny 8.500,- Kč.
 • Při kombinaci sólového a komorního programu je cena tří týdnů kurzů 12.000,- Kč.
 • V případě zvláštní domluvy je možné se účastnit jen prvního týdne komorních kurzů. Tuto situaci je potřeba řešit individuální domluvou s ohledem na komorní soubory. Cena za týdenní pobyt je 4.800,- Kč. V kombinaci se sólovými kurzy 9.800,- Kč.
 • Intenzivní program komorní hudby
  Praha, 23. července – 6. srpna 2017

  Pokročilí studenti, kteří mají již zkušenosti s komorní hudbou, se mohou přihlásit k účasti do Intenzivního programu. Za stejnou cenu kurzů jim zaručuje více výukových hodin (více hodin během jednoho dne) nebo delší lekce. Práce se studenty intenzivního programu spočívá v detailním studiu souhry i individuálních znalostí. Během 2 týdnů se soubor soustředí na jednu skladbu a pracuje důsledně na její kvalitní interpretaci. Někdy soubor studuje i více než jedno dílo, ale většinou se jedná o jeho částečné nastudování. Nastudovanou skladbu přednese soubor na koncertu festivalu. Účastníkům Intenzivního programu je doporučeno nekombinovat účast s dalšími programy, aby mohli svůj čas využít pro individuální přípravu a zkoušky souboru.

  Účast v Intenzivním programu vyžaduje souhlas rady profesorů Ameropy. Nejlepší možností je se přihlásit jako již předem vytvořený soubor. Soubor lze případně sestavit speciálně pro účast na Ameropě. Účastníci, kteří se znají a dokáží spolupracovat, obvykle těží z tohoto programu nejvíce. Druhou možností je přihlásit se do Intenzivního programu samostatně, vyplněním kolonky v přihlášce. V "userarea" můžete nahrát ukázku své hry, nebo poslat link na aktuální nahrávky na webu do 30. dubna. Účast bude umožněna za předpokladu, že se najde vhodné hudební uskupení. V některých intenzivních souborech mohou hrát i profesoři kurzů.

  Potvrzení účasti v Intenzivním programu bude přihlášeným sděleno do 30. dubna. Současně bude se souborem konzultován repertoár, aby se členové souboru mohli dobře připravit. Soubory, či jednotlivci, kteří nebudou do programu zařazeni, budou součástí komorních kurzů a mají možnost účast doplnit o další nabízené aktivity.

 • Možnost získat stipendium pro účast v intenzivním programu bude sdělena po zařazení do programu počátkem května.
 • Letní orchestrální akademie Filarmonietta Praga
  Praha, 23. července – 7. srpna 2017

  Orchestrální program se koná během dvou týdnů v Praze. Program obsahuje 2 podprogramy, je tedy třeba se přihlásit na konkrétní program. Je možné si v jenom týdnu vybrat kombinaci orchestrálního a komorního programu a soustředit se druhý týden pouze na komorní soubory.
  1. program: Antonín Dvořák – Mše D dur op. 86 "Lužanská" – první týden (24.7. - koncerty se konají ve čtvrtek 27. a v neděli 30.7.)
  2. program: Antonín Dvořák – 6. symfonie a Holoubek – druhý týden (zkoušky začínají v pátek 28.7. - koncerty se konají ve středu 2.8. a 6.8.)

  Symfonický orchestr se v letošním roce soustředí na nastudování skladeb Antonína Dvořáka. První týden na Mši D dur a druhý týden na 6. symfonii a symfonickou báseň Holoubek, která bude provedena ve spolupráci s Pražským komorním baletem, v choreografii Pavla Šmoka. Nastudování bude řídit dirigent, skladatel a hudební organizátor Jiří Havlík, dlouholetý člen České filharmonie (lesní roh). Je možné si vybrat jeden z programů, nebo strávit půl dne obou týdnů v orchestru.

  Jedná se o skvělou příležitost naučit se a předvést klasickou hudbu na vysoké úrovni. V orchestru budou hrát i profesionálové z České filharmonie a dalších českých orchestrů, kteří také povedou dělené zkoušky jednotlivých sekcí. Notové materiály jsou dispozici na požádání.

 • Cena kurzů orchestrálního programu, stejně jako cena kombinovaného programu, se neliší od ceny programu věnovaného komorní hudbě.
 • Dotovaná cena pro účastníky trvale žijící v ČR je na celý program trvající dva týdny 8.500,- Kč.
 • Při kombinaci sólového a orchestrálního, nebo kombinovaného programu je cena tří týdnů celkem 12.000,- Kč.
 • Je možné účastnit se jen jednoho týdne orchestrálních kurzů. Zkoušky budou probíhat v odpoledních hodinách (15:00 - 18:00 hodin). Cena za týdenní pobyt je 4.800,- Kč.
 • Týdenní pobyt kombinovaného programu je potřeba řešit individuální domluvou s ohledem na komorní soubory.
 • Program pro děti - Youth Program
  Brandýs nad Labem a Praha, 15. – 29. července 2017, případně do 6. srpna 2017

  Součástí mezinárodních kurzů Ameropa je příměstský hudební tábor. Jeho cílem je povzbudit v dětech zájem o hudbu v rámci přátelského prostředí a společných hudebních i nehudebních zážitků. Je určen pro děti do 14 let. U dětí do 7 let je potřeba konzultovat účast předem »»». Program je individuálně přizpůsobený věku, hudební vyspělosti a úrovni hry na hudební nástroj.

  Hudební tábor se koná v rozmezí tří týdnů, od soboty 15. července do neděle 6. srpna 2017
  Pobyt je v denních hodinách, zpravidla od 8:30 do 17:30. Večery jsou naplněné koncerty, workshopy a jinými společnými aktivitami, kterých se mohou s dětmi zúčastnit i rodiče. Program je možné absolvovat formou dojíždění, nebo ve variantě s ubytováním. Ameropa zajišťuje dohled nad dětmi, včetně ubytování s přítomností dospělých osob.

  Program pro děti začíná v Brandýse nad Labem během mistrovských kurzů sólové hry. Naplňují ho sólové hodiny s profesory, příprava skladeb na komorní kurzy, společné hudební i nehudební aktivity, výtvarná nebo sportovní činnost. Výuka začíná v neděli 16. července.
  V druhém (případně třetím) týdnu, které se konají v Praze, jsou děti součástí komorního programu. Hrají v několika mezinárodně složených komorních souborech, příležitostně se staršími studenty nebo profesionály. Děti mohou hrát i v orchestru, nebo zpívat ve sboru. Doporučujeme program s Mozartovou korunovační mší ve 2. týdnu. Vyspělost prosím konzultujte předem »»»
  Je možné se registrovat na jakýkoliv z týdnů programu, minimálně tedy na jeden týden, maximálně na všechny tři (sólový týden v Brandýse plus dva týdny v Praze).

  Podrobné informace a denní rozvrh najdete zde: Informace o programu pro děti »»»

 • Děti, trvale žijící v ČR, mají cenu programu dotovanou Ameropou a dárcovskými příspěvky.
 • Uvedené ceny nezahrnují ubytování.
 • Pobyt na dva týdny, týden v Brandýse a týden v Praze, stojí 7.400,- Kč.
 • Při účasti na 2 týdny komorního programu v Praze je cena 7.000,- Kč.
 • Pokud se dítě účastní všech 3 týdnů programu (týden v Brandýse a dva týdny v Praze) zaplatí 9.000,- Kč.
 • Je možné zajistit pobyt jen na jeden týden, v Brandýse za 3.700,- a v Praze (1. týden kurzů) za částku 4.000,- Kč.
 • Výtvarný program AMEROPA – kurz malby a kresby
  Brandýs nad Labem a Praha, 15. – 29. července 2017

  Ameropa nabízí, letos již potřetí, výtvarný kurz organizovaný ve spolupráci s významným čínským umělcem Sin-penem Chuangem. Sin-pen Chuang se svojí ženou Su-mej Jü, také umělkyní a svými studenty přijedou do České republiky vyučovat tradiční techniky čínského malířství, kaligrafie a moderní olejomalbu. Část děl, která během Ameropy vzniknou, bude vystavena a nabídnuta k prodeji.

  Výtvarný program je přístupný všem studentům hudby na Ameropě.
  Je možné se přihlásit jen na tento výtvarný program

  První týden v Brandýse, 16. – 21. července (neděle - pátek) bude věnován skicování architektury a krajiny v plenéru.
  Druhý týden v Praze, 24. – 28. 7. (pondělí - pátek) naše zkušenosti doplníme malbou tradičních čínských prvků, konkrétně květů slivoní a bambusů.
  Pobyt bude završen v sobotu 29. 7. při společném malování v prostorách Národní galerie v klášteře Sv. Anežky České.

  Jsme si jisti, že práce pod vedením hosta, čínského umělce Sin-pen Chuanga Vás obohatí a posune na Vaší umělecké cestě.

 • Pobyt na dva týdny, týden v Brandýse a týden v Praze, stojí 8.000,- Kč.
 • Pro děti stojí pobyt na dva týdny, týden v Brandýse a týden v Praze, 6.400,- Kč.
 • Je možné zajistit pobyt jen na jeden týden, pro dospělé za 4.000,- děti za částku 3.200,- Kč.
 • Pasivní účastníci  Nejen rodiče, ale i další osoby, které zajímají práce nastudované během Ameropy, se mohou registrovat jako pasivní účastníci jak pro sólový týden, tak pro komorní festival. Díky tomu si mohou zažádat o ubytování zajišťované Ameropou, stejně jako o stravování a dopravu. Mohou se účastnit všech lekcí, koncertů a dalšího programu, které Ameropa nabízí, ale samozřejmě se nezúčastní jako hrající / aktivní účastníci kurzů.

  Pokud potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat e-mailem »»»
  ««« Pro podání přihlášky klikněte zde »»»