New Information May 11 2020 / Aktuální informace 11. 5. 2020:   anglicky   česky  


Prohlášení uměleckého ředitele mezinárodní
akademie komorní hudby Ameropa, Vadima MazoVážení ameropané, přátelé a kolegové,

Všichni si uvědomujeme, že procházíme bolestným a nepředvídatelným obdobím proměn našich životů - a to zejména v oblasti umění a hudby. Přesto je potřeba vnímat a vážit si ostatních hodnot, které nám zůstávají: zdraví nás a našich rodin, důvěry mezi lidmi jiných zemí, propojení, které sdílíme s ostatními truchlícími a nové cesty výuky, které používáme abychom zůstali spojeni a pokračovali v růstu.

Naneštěstí vědci ani vlády nedokáží předvídat co přinese budoucnost. První vlna globální pandemie a stálé nebezpečí ohrožuje naše životy.

Nejsem zděšen ani se nebojím tragických událostí, které prostupují rychlejším či pomalejším "tempem" celý svět, usmrcují takové množství přátel a na celém světě zastavují nespočet letních festivalů!

Po tom, co jsem strávil poslední čtyři měsíce v Číně ve vzdálenosti necelých 500 km od Epicentra pandemie, uvědomuji si jak je globální zdraví VELMI nestabilní a i v budoucnosti zůstane nepředvídatelné.

Všichni víte, že Ameropa je mezinárodní festival komorní hudby a já si chci být naprosto jistý, že naše organizace nebude riskovat ničí zdraví nebo pohodu. Náplní našeho festivalu je hudba založená především na komunikaci mezi lidmi. A my musíme chránit hudební životy!

Jako zakladatel a umělecký ředitel Ameropy bohužel musím touto zprávou oznámit, že k dnešnímu dni 10. května 2020 27. mezinárodní festival a kurzy Ameropa překládáme na léto 2021!

Zároveň chci informovat jako jeden ze zodpovědných manažerů, že tímto rozhodnutím neomezuji mé kolegy a spolupracovníky Adu Slivanskou a Jiřího Havlíka, ředitele mezinárodního festivalu “Praha, klasika..”, aby poskytli příležitost zájemcům o letní výukové a koncertní aktivity mimo Ameropu.

Pro zpřesnění: nebudu se osobně podílet na jakýchkoliv aktivitách, které se budou konat mimo současnou a budoucí Ameropu.

Rád bych ještě jednou vzkázal všem ameropským přátelům, zahraničním i lokálním: Prosím opatrujte se vší pečlivostí své zdraví i hudební úsilí!

Globálně a hudebně váš,
Vadim Mazo,
zakladatel a umělecký ředitel Ameropy
10. května 2020


Prohlášení výkonné ředitelky Mezinárodní akademie komorní hudby AMEROPA Ady Slivanské, a ředitele Letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA a mezinárodního hudebního festivalu “Praha, klasika..“ Jiřího HavlíkaV rámci našich uměleckých organizací přistupujeme i my k postupnému a odpovědnému obnovování letošních programů a kulturních událostí v souladu se současným uvolňováním epidemiologických opatření v České republice. Otázka účasti umělců, pedagogů a studentů ze zahraničí zůstává prozatím otevřena. Přistupujeme tedy pro tento rok k určité redukci rozsahu původního programu a zveme zejména Vás, kdo jste aktuálně v ČR nebo budete mít v letních měsících zákonnou možnost přijet a účastnit se.

1. Mezinárodní akademie komorní hudby Ameropa


Vzhledem k přeložení letošní 27. mezinárodní akademie komorní hudby Ameropa na rok 2021 z důvodů nynější absence zahraničních studentů a pedagogů v důsledku COVID-19, nebudou pro tento rok zbývající ameropské programy oficiálně název 27. Ameropa používat. Přesto kontinuálně v koncepci Ameropy pokračujeme podle zimní oficiální programové nabídky na letošní rok. Vnímáme to jako dodržení závazků ke svým minulým i nynějším zájemcům o studium, při současném zachování aktuálních vládních nařízení platných v ČR.

Základní informace:

 1. Programy se uskuteční podle původního plánu
  - v Brandýse nad Labem od soboty 11. července do pátku 17. července (s možností ubytování do soboty) a
  - v Praze od neděle 19. července do soboty 25. července 2020 (s možností ubytování do neděle)
 2. Časový rozsah je tedy oproti původním zimním plánům zkrácen o 1 týden a pražská cena je proto kalkulována jako původní jednotýdenní.
 3. Funkci uměleckého garanta sólové a komorní akademie a příměstského hudebního tábora pro letošní rok přebírá renomovaný houslový virtuóz Pavel Šporcl.
 4. Soupis českých umělců a pedagogů, kteří se budou věnovat výuce, bude zveřejněn v krátké době.
 5. Pokračuje také možnost účasti studentů i hostujících pedagogů ze zahraničí, v souladu s aktuálními vládními opatřeními.
 6. I nadále je otevřený program výtvarný a jazzový. Nově je možné se hlásit do bold týdenního baletního workshopu (neděle 19. července – sobota 25. července) pod vedením baletního mistra Pražského komorního baletu Igora Vejsady. Jestli se tyto programy v konečné fázi uskuteční, bude záviset na počtu přihlášek.
 7. Všechny dosavadní přihlášky zůstávají v platnosti. Je možné se do otevřených programů hlásit i nadále bez ohledu na dříve uveřejněnou uzávěrku přihlášek.
 8. Ceny jednotlivých programů se nemění.
 9. Stejné zůstávají i lokality (školy, koncertní sály), ovšem s předpokládanými redukcemi některých koncertů.
 10. Všechny koncerty jsou standardně organizovány a propagovány v rámci mezinárodního hudebního festivalu “Praha, klasika..” jako v jiných letech
 11. Možnost ubytování a jeho cena bude specifikována během následujícího období.
 12. *Podrobnější informace o programech viz níže.

2. Letní orchestrální akademie Filarmonietta Praga


PROJEKT I, 27. července – 3. srpna, je věnován kulatým výročím významných klasických skladatelů.

Antonio Rosetti - Salve Regina (B dur a Es dur)

L. van Beethoven - Romance F dur, op. 50

Antonio Rosetti - Requiem (za W. A. Mozarta)

L. van Beethoven - Symfonie C dur č. 1, op. 21


PROJEKT II, 17. - 24. srpna, je věnován 100 letům navázání vztahů mezi Českou republikou a Japonskem.

Leoš Janáček - Po zarostlém chodníčku (ve spolupráci s Pražským komorním baletem)

Bohuslav Martinů - Koncert pro flétnu, housle a orchestr
     Sólisté: Naoki Sato - flétna (Japonsko), Pavel Šporcl - housle (Česká republika)

Antonín Dvořák - symfonická báseň Holoubek, Op. 110 (opět ve spolupráci s PKB)


V současnosti oba programy procházejí dramaturgickou revizí s ohledem na předpokládané technické a epidemiologické možnosti v době konání. Priorita je dávána programu II (srpen), s nadějí na již stabilnější situaci v ČR.

3. Mezinárodní hudební festival

"Praha, klasika.."


Časový rámec festivalových veřejných programů zůstává v původně plánovaných datech mezi 12. červencem a 22. srpnem 2020.
Festival bude zahájen 12. července na nádvoří zámku v Brandýse nad Labem programem Gipsy Fire: Pavel Šporcl a jeho ansámbl Gipsy Way. Koncert se koná ve spolupráci s agenturou Jiřího Vaníčka.
Závěrečný program, ve spolupráci s Pražským komorním baletem a pod oficiální záštitou Japonského velvyslanectví v ČR, se uskuteční

- pátek 21. srpna v pražském Rudolfinu

- sobota 22. srpna v katedrále v Sedlci u Kutné Hory

- festivalový Epilog se stejným programem se uskuteční v neděli 23. srpna v jízdárně Světce (Západní Čechy)

Ostatní festivalové koncerty budou přizpůsobeny výsledné situaci ve vzdělávacích programech (viz výše). Pro aktuální podrobnosti nás můžete navštívit na festivalovém webu www.prague-classics.cz a www.prahaklasika.cz, kde je také možno rovnou zakoupit vstupenky v nově otevřeném E-shopu.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na osobní setkání při některých vzdělávacích nebo koncertních příležitostech.

Mgr. Ada Slivanská
Výkonná ředitelka Ameropa z.s. a ředitelka obecně prospěšné společnosti „Praha, klasika..“

Mgr. MgA Jiří Havlík
Ředitel letní orchestrálni akademie Filarmonietta Praha a mezinárodního hudebního festivalu „Praha, klasika..“


*Podrobnosti k programům Sólové a Komorní Akademie 2020:Vzhledem k již registrovaným účastníkům a současnému rostoucímu zájmu jsou letošní letní aktivity přizpůsobeny takto::

Sólová Akademie současně s Dětským hudebním táborem a Výtvarným programem se uskuteční v původním časovém období, od soboty 11. do soboty 18. července 2020 v Brandýse nad Labem. Akademie, stejně jako celý festival „Praha, klasika..“ zahájí koncert „Gipsy Fire“ s Pavlem Šporclem. Účast hostujícího zahraničního souboru (Gipsy Way Ensemble), počet diváků na koncertě a přijatá hygienická opatření budou stanovena podle platných vládních a zdravotních předpisů. Koncerty pedagogů a účastníků kurzů se budou konat tak, jak bylo původně plánováno. Ubytování je i nadále možné v hotelu Paganini, o jeho konečné ceně budeme moci zájemce informovat, jakmile bude známo více informací.

Komorní mistrovská akademie a Komorní program pro děti se bude konat od neděle 19. - do soboty 26. července 2020. Vzhledem ke sníženému počtu účastníků kvůli očekávané neúčasti zahraničních pedagogů a studentů jsme komorní program zredukovali pouze na 1 týden, tj. do soboty 25. července (pro mimopražské s případnou možností ubytování do neděle 26. července). Počet a obsah koncertů pedagogů, hostů a studentů se přizpůsobí aktuální situaci. Zahajovací koncert v neděli 19. července s vystoupením Pavla Šporcla v Sále Martinů na HAMU je plánován beze změny. Týden vyvrcholí závěrečným programem profesorů a studentů v klášteře sv. Anežky České. Podrobnosti a účast jednotlivých vyučujících budou objasněny během několika příštích týdnů. Pedagogové jsou připraveni vám i během pražského týdne pomoci se samostatnými lekcemi, pokud by došlo k možným omezením komorních souborů. Program pro děti může za současné situace i v komorním týdnu svým způsobem kompenzovat nedostatek lekcí hudby během uplynulého období, a my vašim dětem rádi pomůžeme jej v rámci daných možností nahradit.

Podrobnosti týkající se programů a vývoje situace (ubytování, stravování, účast jednotlivých profesorů, data a způsoby platby) budou aktualizovány nejpozději do 31. května. Případné nutné změny či úpravy budou komunikovány se všemi přihlášenými a přirozeně také s pedagogy a hostujícími umělci.

Pokud máte zájem, s přihláškami nečekejte. Vámi vyjádřené přání účastnit se některého našeho letního programu a festivalových koncertů pomůže společně dotvořit konečnou tvář a atmosféru Akademie 2020.

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat. »»»
««« Přihlášky jsou zde »»»