Hornclass    Mezinarodni hudebni festival Praha, klasika..    Ameropa

International Music Festival
Prague, Classics..

July 13 - August 15, 2019


Concert in Simon and Juda church Concert in Martinu Hall  Concert in Bertramka

6. mezinárodní hudební festival PRAHA, KLASIKA..
26. mezinárodní interpretační kurzy AMEROPA 2019
14. mistrovské kurzy sólové hudby
6. dětský hudební tábor
5. výtvarný tábor pod vedením Viktórie Rampal Dzurenko
7. letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA
28. mezinárosní kurzy hry na lesní roh HORNCLASS

4th International Music Festival PRAGUE, CLASSICS..
26th Chamber Courses AMEROPA 2019
14th Ameropa Solo Academy
6th Youth Camp Program
5th Fine Art Program with Viktórie Rampal Dzurenko
7th Summer Orchestral Academy FILARMONIETTA PRAGA
28th International Master Courses HORNCLASS

14. MISTROVSKÉ KURZY
sobota, 13. července – sobota, 20. července, 2019
Brandýs nad Labem, základní umělecká škola, synagoga a zámek
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou
a městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
14th AMEROPA SOLO ACADEMY
Saturday, July 13 – Saturday, July 20, 2019
Brandýs nad Labem, Music school, Synagogue and Castle
In partnership with Music school
and City Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Program se připravuje / Program is in preparation

AMEROPA - 26. FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
neděle 21. července – sobota 3. srpna, 2019
Letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA
pondělí 29. července – neděle 4. srpna, 2019
Praha - Základní umělecká škola Jana Hanuše & koncertní sály,
paláce a kostely, zámek Tloskov, Sedlec, Kutná Hora
AMEROPA - CHAMBER MUSIC FESTIVAL
Sunday, July 21 – Saturday, August 3, 2019
Summer orchestral academy FILARMONIETTA PRAGA
Monday, July 29 – Sunday, August 4, 2019
Praha - Music school of Jan Hanuš & Concert halls,
Palaces and Churches, Sedlec, Kutná Hora

Program se připravuje / Program is in preparation