Xingben Huang
Xingben Huang | China
Chinese Fine Arts

Ameropa ART PROGRAM 特殊课程-绘画
3rd Fine Arts Program - paiting and drawing
Saturday, July 15 – Sunday, July 29, 2017
1st week: Music school Brandýs nad Labem
2nd week: Music school Prague 6

AMEROPA - PROGRAM PRO VÝTVARNÍKY – malba, kresba
ve spolupráci čínských a českých umělců
neděle 15. července - neděle 29. července 2017
Spolupráce mezi čínskými a českými výtvarníky
se rozvíjí od roku 2015
během kurzů Ameropa speciálním výtvarným programem.

  Ameropa is offering Art Course in cooperation with the leading China artist, Xinben Huang, who was born in 1962 in Zhongshan city, Guangdong province, China and is well known for its unique oil painting, traditional Chinese painting and ceramics.. His "forest frame house" in the South District is his spiritual homestead where he gallops in the art world.

  "All things in the universe are people-oriented. The weather treats the nature as its soul. My soul can be purified only when it is washed in the wind and rain." This is the motto he engraved in Xinben Huang's Modern Ceramic Art. Ameropa summarizes his biography here»»»

  Mr. Xinben Huang, his wife Sumei Yu, an artist herself and their students will come to Czech Republic, to share the traditional methods of Chinese painting, calligraphy and also modern oil painting. Most of the work which will be created during Ameropa, some will be exhibit in Ameropa Music school and offered for purchasing in Ameropa concerts.

  - This Unique Course is open for Ameropa music students as well.
  - It is also possible to apply separately for only this art program.
  - For separated application it is possible to apply in Ameropa application.

  Program:
  The first week in Brandýs, July 15 - July 21 (Sunday – Friday), we will concentrate on the outdoor sketches of buildings and landscape.
  The second week in Prague, July 24 - July 28 (Monday – Friday) will be added the specific plum blossom and bamboo painting which are the traditional Chinese elements.
  Stay will culminate on Saturday, 29. 7. at a join painting in the convent of St. Agnes of Bohemia, in the center of Prague.

  Hereunder is the specific description for the courses:
  The first week painting course will concentrate on the landscape and the buildings. Classical buildings always symbolize national culture, telling about the history of a city or a town. There are a few historical buildings both in Brandys nad Labem and Prague that are worthy of our worship and remembrance. Just through experience of painting, we will always remember them for its construction, the beauty of the color and lights. Just through the experience of painting, we could always remember and feel the charms of the city and we learn them by heart.

  As the first Art course in the Ameropa history, in the second week Mr. Xinben Huang will bring us magnificent elements of Chinese visual art - the plum blossom and bamboo. Mr. Xinben Huang will teach the skills of Chinese ink painting and unveil the mysterious mask of the Chinese traditional arts and bring you happy surprise.

  We truly believe that you will be artistically and educationally satisfied with the spiritual "travel of art" after the course presented by our special guest - the famous Chinese artist Mr. Xinben Huang.         
Výtvarný program AMEROPA – kurz malby a kresby
Brandýs nad Labem / Praha, 15. července – 29. července, 2017


  Ameropa nabízí, letos již potřetí, výtvarný kurz organizovaný ve spolupráci s významným čínským umělcem Sin-penem Chuangem. Sin-pen Chuang se narodil v roce 1962 v Čung-šanu v provincii Kuang-tung. Proslavil se svými unikátními olejomalbami, tradiční čínskou malbou a keramikou. Jeho duchovním sídlem, z něhož vstupuje do světa umění, je „dům rámovaný lesem“ v jižní Číně.

  „Všechny věci ve vesmíru jsou zaměřené na člověka. Počasí je duší přírody. Má duše se může očistit jen, když ji omývá vítr a déšť.“ Takto zní motto vyryté na moderním keramickém díle Sin-pen Chuang. Ameropa jeho životopis shrnuje zde»»»

  Sin-pen Chuang se svojí ženou Su-mej Jü, také umělkyní, a svými studenty přijedou do České republiky vyučovat tradiční techniky čínského malířství, kaligrafie a moderní olejomalbu. Část děl, která během Ameropy vzniknou, bude vystavena v hudební škole, kde Ameropa působí, a nabídnuta k prodeji během koncertů Ameropy.

  - výtvarný program je přístupný všem studentům hudby na Ameropě
  - je možné se přihlásit jen na tento výtvarný program
  - na kurz se přihlásíte zde »»»

  Program:
  První týden v Brandýse, 16. – 21. července (neděle - pátek), se budeme věnovat skicování architektury a krajiny v plenéru.
  Druhý týden v Praze, 24. – 28. 7. (pondělí - pátek) naše zkušenosti doplníme malbou tradičních čínských prvků, konkrétně květů slivoní a bambusů.
  Pobyt bude završen v sobotu 29. 7. při společném malování v prostorách Národní galerie v klášteře Sv. Anežky České.

  Konkrétní náplň kurzu:
  První týden kurzu malby se soustředí na krajinu a architekturu. Klasické stavby vždy symbolizují národní kulturu a vypráví o dějinách města. Řada historických budov v Brandýse i v Praze si zaslouží náš obdiv a místo v paměti. Právě prostřednictvím prožitku při malování si navždy vryjeme do paměti jejich konstrukci, krásu barev a světel, procítíme kouzlo města a dobře si ho zapamatujeme.

  Druhý týden Sin-pen Chuang představí nádherné motivy čínského výtvarného umění – slivoňový květ a bambus. Sin-pen Chuang bude vyučovat techniky čínské tušové malby, odhalí tajemství čínského tradičního umění a dovede vás k radostnému překvapení.

  Tento kurz se opakuje na Ameropě již třetím rokem. Jsme si jisti, že práce pod vedením našeho hosta, čínského umělce Sin-pen Chuanga Vás obohatí a posune na Vaší umělecké cestě.
   Ameropa 特殊课程-绘画

  Ameropa 特别邀请中国著名画家黄新本先生前来授课。黄新本先生擅长油画,中国水墨画和陶瓷艺术,是位全能艺术大师。详见有关他的简介 here»»»
  黄新本先生于1962年出身于广东中山。这次他将携同同为艺术家的爱人余女士及学生们同往艺术节!在这里,黄新本先生将想您呈现颇具中国特色的水墨画,独具创意的油画技巧!欢迎音乐节的学生及其它绘画爱好者一同参加!

  第一周是在布兰迪(Jul.20-Jul.24)的建筑物和风景的写生 第二周是在布拉迪(Jul.27-Juli.31)的建筑物和室内国画教程-中国元素的梅花和竹子 箱子课程介绍如下:
  学习画风景、建筑物课程:经典的建筑物是一个地方的建筑文化标志,是城市历史最好的诠释之一,无论布拉迪还是布拉格,都是世界经典之作,值得我们永远记住它,通过绘画,我们从它的结构、色彩、光线去体会这座城市的魅力,相信你在来自中国著名艺术家黄新本的课程、以及他个人的艺术魅力,让大家深刻地爱上这次艺术学习之旅。
学习中国画-梅花、竹子课程:中国画-梅花、竹子在中国画里是代表,在中国像黄新本精通西方油画和中国画、陶瓷的艺术家不会很多,他将在中国画课程里给大家带来精彩的中国元素,你将发现黄新本会让你从此更加喜欢绘画!
  

日期
Date/Datum

上午(8:30-12:00)
In the morning/Dopoledne

下午(14:00-17:30)
In the afternoon/Odpoledne

July

15, Saturday

报到/参观布兰迪城市
City tour / Prohlídka města

16:00 - 17:30
16:00 - 17:30
17:30 - 19:00

19:00

Registration at the music school / Registrace v ZUŠ
Faculty meeting / Setkání profesorů kurzů
Opening ceremony / Slavnostní zahájení
Brandýs nad Labem, Music school
Common dinner after meeting / Po setkání společná večeře

16, Sunday

自由活动
Free activities / Volný program

18:00

19:30

Festive exhibition opening / Slavnostní zahájení výstavy

International Music festival Prague, Classics..
Mezinárodní hudební festival Praha, klasika..
AMEROPA SOLO FACULTY OPENING CONCERT
Zahajovací koncert lektorů a hostů mistrovských kurzů sólové hry
Brandýs nad Labem The Royal Hall of the Castle

17, Monday

写生示范课
Sketch demonstration / Ukázka skicování
学习画建筑物1
Architecture painting 1 / Malba architektury 1

户外风景写生1
Outdoor landscape painting 1 / Krajinomalba v plenéru 1
展示录像
Video displaying 1 / Promítání videa 1

18, Tuesday

写生示范课
Sketch demonstration / Ukázka skicování
学习画建筑物2
Architecture painting 2 / Malba architektury 2

户外风景写生2
Outdoor landscape painting 2 / Krajinomalba v plenéru 2

19, Wednesday

写生示范课
Sketch demonstration / Ukázka skicování
学习画建筑物3
Architecture painting 3 / Malba architektury 3

户外风景写生3
Outdoor landscape painting 3 / Krajinomalba v plenéru 3

20, Thursday

写生示范课
Sketch demonstration / Ukázka skicování
学习画建筑物4
Architecture painting 4 / Malba architektury 4

户外风景写生3
Outdoor landscape painting 4 / Krajinomalba v plenéru 4

14:00 - 17:00

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav historical city and castle visiting /
Návštěva historického města a zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
(free of charge for Ameropa participants / zdarma pro účastníky Ameropy)

19:30

International Music festival Prague, Classics..
Mezinárodní hudební festival Praha, klasika..
Soloists participants of Ameropa Solo masterclasses
Koncert sólistů, studentů Ameropy
Brandýs nad Labem The Royal Hall of the Castle

21, Friday

展览
The exhibition of creative works / Výstava vytvořených objektů

展示录像
Video displaying 2 / Promítání videa 2

16:00

CHILDREN SOLO PERFORMACNES
Koncert dětí v hudební škole
Brandýs nad Labem Music school Concert hall

19:30

International Music festival Prague, Classics..
Mezinárodní hudební festival Praha, klasika..
SOLO AND CHAMBER MUSIC
Ameropa Solo Academy participants
and children's performances

Sólová a komorní hudba
Účastníci akademie sólové hry Ameropa a představení dětí
Brandýs nad Labem The Royal Hall of the Castle

Common dinner after concert / Po koncertě společná večeře

22, Saturday

收展工作 / 自由活动
The end of the exhibition work / Ukončení výstavy, volný program

10:00
15:00 - 19:00

Bus departure to Prague, accommodation / Odjezd autobusem do Prahy, ubytování
Optional Prague sightseeing (additional charge) / Volitelná prohlídka Prahy (placená)

23, Sunday

自由活动
Free activities / Volný program

13:45
14:00
15:00
16:30
18:30

Faculty meeting Chamber Music Courses / Kurzy komorní hry, setkání profesorů
registration for Prague stay / Registrace
Openning meeting with Ameropa participants and faculty / Zahájení s účastníky a profesory Ameropy
Common dinner / Společná večeře
Common leaving for concert / Společný odchod na koncert

19:30

International Music festival Prague, Classics..
Mezinárodní hudební festival Praha, klasika..
Festive AMEROPA CHAMBER MUSIC course openning /
Slavnostní zahájení mezinárodních kurzů komorní hudby Ameropa

24, Monday

学习画建筑物5
Sketch demonstration, architecture painting 5 /
Ukázka skicování, malba architektury 5

中国画-梅花1
Chinese painting - the plum blossom 1 (Indoor) /
Čínská malba - květy slivoní 1 (uvnitř)

25, Tuesday

写生示范课
Sketch demonstration, architecture painting 6 /
Ukázka skicování, malba architektury 6

中国画-梅花2
Chinese painting - the plum blossom 2 (Indoor) /
Čínská malba - květy slivoní 2 (uvnitř)

26, Wednesday

写生示范课  学习画建筑物7
Sketch demonstration, architecture painting 7 /
Ukázka skicování, malba architektury 7

中国画-竹子 1
Traditional Chinese painting, bamboo 1 (Indoor) /
Tradiční čínská malba bambusů 1 (uvnitř)

19:30

International Music festival Prague, Classics..
Mezinárodní hudební festival Praha, klasika..
AMEROPA 2017 GALA CHAMBER CONCERT
AMEROPA FACULTY CHAMBER ENSEMBLES

Ameropa 2017 Komorní koncert profesorů kurzů
Theresian Hall of Břevnov Monastery
Markétská 1, Praha 6

27, Thursday

写生示范课   学习画建筑物8
Sketch demonstration, architecture painting 8 /
Ukázka skicování, malba architektury 8

中国画-竹子 2
Traditional Chinese painting, bamboo 2 (Indoor) /
Tradiční čínská malba bambusů 2 (uvnitř)

19:30

Participants concert / Koncert studentů
Music school Concert hall

28, Friday

讨论明年的计划
Discuss the plan for next year /
Debata o plánech na příští rok

展览
The exhibition preparation /
Příprava výstavy

19:30

International Music festival Prague, Classics..
Mezinárodní hudební festival Praha, klasika..
AMEROPA FACULTY CHAMBER ENSEMBLES

29, Saturday

10:00 - 14:00

收展工作 / 自由活动
Exhibition in Convent of St. Agnes of Bohemia, open painting, national gallery exhibition visiting /
Výstava prací v galerii kláštera sv. Anežky České, veřejná výtvarná dílna, návštěva výstavy národní galerie

10:00 - 21:30

10:00
15:00
19:30

International Music festival Prague, Classics..
Mezinárodní hudební festival Praha, klasika..
AMEROPA 2017 GALA CHAMBER MUSIC CONCERTS
AMEROPA CHAMBER ENSEMBLES
children, students and faculty, in cooperation with Prague Chamber Ballet
Ameropa 2017 Komorní koncerty dětí, studentů a profesorů kurzů ve spolupráci s Pražským komorním baletem

30, Sunday

回程
The return trip / Ukončení výtvarného programu

AMEROPA
Music courses
Art courses

AMEROPA z.s., non profit making organization
Registrated in Czech Republic 26.11.2003
Under number VS/1-1/55611/03 R
IČ: 26644819, DIČ: CZ26644819
294 74 Předměřice nad Jizerou 85, Česká republika

Management: ameropa@ameropa.org
Organization: simona@ameropa.org

CONTACT - management
Artistic Director Vadim Mazo »»
504 Cheshire Drive, Bloomington, Ill. 61704-1290, USA
tel/fax: +1 309 662 7469, during courses in CR +420 777 211 056
Executive director Ada Slivanská »»
294 74 Předměřice nad Jizerou 85, Česká republika
tel: +420 608 332 830, +420 602 332 830

 

Art courses

CONTACT in China
Coordinator: Xueqing Li »»