23rd AMEROPA 2016
»»» International Chamber Music Festival and Courses «««

Participants 2008
English version: English version
AMEROPA o. s.
(občanské sdružení)
Předměřice nad Jizerou 85, 294 74
Česká Republika
Během posledních 15 let (od roku 1999)
se hudebního festivalu a kurzů Ameropa zúčastnilo více, než 1 100 účastníků - 43 národností:


English Australian Belgian Belorussian Brasilian Czech Chinese Hong Kong Danish Estonian Filipino Finland France Indian Irelander Irelander Icelander Italian Israelian Japanese Korean Canadian Costa/Rican Cubanian Chypriote Lituanian Hungarian German Dutchman Polish Greek Romanian Russian Korean Singaporean Scotsman Slovak Spainiard Serbian Swiss Tailand Taiwanese Turkian American
Mezinárodní festival a kurzy komorní hry Ameropa
"Ameropa" byla založena v roce 1993 prof. Vadimem Mazo. V počátku byla pořádaná z USA a byly aktivitou amerických pedagogů a jejich studentů v Praze s ideou setkávání s mladými hudebníky a profesionály z Prahy - budovat "Hudební mosty".

Na počátku (1993)
Na počátku Ameropa byla aktivitou převážně amerických profesorů a jejich studentů a byla organizovaná z USA s pomocí několika českých přátel. Účastníci strávili týden v pražském Gymnáziu Jana Nerudy v Hellichově ulici na Starém městě, později na Akademii múzických uměni.

Po 5 letech (1998)
Vadim Mazo a jeho američtí kolegové se rozhodli požádat o pomoc české organizátory s cílem rozšířit aktivity. Prof. Václav Riedlbauch (v té době vedoucí koncertního oddělelní HAMU, později ředitel ČF), doporučil houslistku Adu Slivanskou, vzhledem k jejím zkušenostem v oblasti uměleckého managementu, aby Ameropu zajistila organizačně. Ada Slivanská přizvala do projektu kolegu a přítele Jiřího Havlíka, hornistu, člena ČF, protože měl široké umělecké a organizační zázemí (Jiri Havlik je členem Horn Music Agency, která od roku 1991 pořádá mezinárodní mistrovské kurzy ve hře na lesní roh HORNCLASS v Novém Strašecí. Byla registrováná ochranná známka "Ameropa" a Ameropa se začala profesionalizovat.

V roce 1998 se Ameropa rozšířila na 2 týdny. První týden se konal v Brandýse nad Labem, 30 km od Prahy, v místní hudební škole s koncerty na zámku, kde se účastníci koncentrovali na detailní studium. Druhý týden, na pražské Akademii múzických umění, účastníci dokončovali přípravu koncertních programů, které prezentovali na koncertech v předních pražských koncertních sálech. Část koncertů byla tradičně svěřena komorním souborům, sestaveným z profesorů kurzů. Velmi záhy Ameropa přesídlila na oba týdny do Prahy vzhledem k tomu, že počet účastníků z původních třiceti překročil stovku a kapacita Brandýské hudební školy a ubytovací kapacity byly nedostatečné. Ameropa přesídlila do Gymnázia jana Nerudy - Hudební školy Hlavního města Prahy na Žižkov.

Listopad 2003 - Ameropa o. s. (občanské sdružení)
V roce 2003 byla založeno občanské sdružení AMEROPA o. s.. Ameropa se rozrůstá a vylepšuje - od zvyšování úrovně studentů až k různorodosti komorních seskupení z širšího výběru nástrojů (smyčce a dřeva, lesní roh, klavír, harfa, zpěv, v některých letech marimba, kytara). Jako pedagogové každoročně přijíždějí umělci všech nástrojových skupin - na každý obor 1 - 5 profesorů.

2005 - AMEROPA se rozšiřuje na 3 týdny
V roce 2005 byly přidány sólové mistrovské kurzy v trvání jednoho týdne ke komornímu programu. "Sólový týden", věnovaný individuálním lekcím je volitelný pro zájemce, kteří chtějí zdokonalit své sólové kvality a připravit komorní party. Sólové lekce nejsou jen zaměřené na technické problémy specifické pro jednotlivé nástroje, ale rozvíjejí hudební osobnost, informují o možnostech profesionální hudební kariéry, civčení a relaxaci, uměleckém vyjádřování. Dva studentské koncerty probíhají na konci "sólového týdne" na Brandýském zámku, kde se uskutečňuje i zahajovací koncert profesorů. Po prvním týdnu výuky se vracíme jedním koncertem do Brandýsa. Posluchači jsou zvědaví na výkony sólistů, které si pamatují z předchozích koncertů, v komorních souborech.

Vstupné na všechny koncerty v Brandýse je dobrovolné. Koncertní prostory dostáváme pro koncertní činnost v rámci sólových a komorních kurzů zdarma. Spoluprací se Základní hudební školou posilujeme tradici komorní hry i mezi jejími studenty, kteří se i kurzů účastní. Koncerty přispíváme k obohacení kulturního života občanů Brandýsa nad Labem a jeho okolí. Našim účastníkům umožňujeme poznat i jiná místa, než je Praha, vč. historie památných míst.

Ameropa 2009
V roce 2009 se Ameropa stěhuje. V tomto roce jsme opustili Gymnásium Jana Nerudy v Praze 3 a přemístili jsme se do Břevnova, kde se naší hostitelskou školou stává ZUŠ Jana Hanuše. Opouštíme i hotely v okolí Komenského náměstí a budeme využívat Kolej Kajetánka a tří hvězdičkový hotel Markéta.

Ameropa 2014
V roce 2014 se Ameropa stala součástí mezinárodního hudebního festivalu Praha, klasika.. (Prague, Classics..). Tento festival založila obecně prospěšná společnost stejného jména na podporu koncertních aktivitkurzů hry na lesní roh Hornclass, orchestrální akademie Filarmonietta Praga a komorních kurzů Ameropa. Tyto tři organizace tvoří hlavní dramaturgii, kterou festival doplňuje o koncerty hostujících umělců.

Ameropa propagace
Webová stránka www.ameropa.org svědčí o velké popularitě a širokého zájmu o aktivitu. Za sedm let (od roku 2001 - 2007) ji navštívilo více, než 43.500 návštěvníků. Ameropa pravidelně inzeruje v lokálních i mezinárodních odborných periodikách.

Organizace
Od roku 1998 do roku 2007 byla AMEROPA vedená týmem 3 ředitelů, od roku 2008 převážně Vadimem Mazo a Adou Slivanskou za pomoci mezinárodního profesorského týmů. Od roku 2014 se na přípravě podílí tým českých kolegů a Ameropa má stálý tým i pro kancelář.

AMEROPA programy
Od roku 1999 je vedena statistika účastníků. Za těchto 15 let (1999 - 2014) se zúčastnilo komorní části kurzů 998 aktivních a 115 pasivních účastníků, za 10 let (2005 - 2014) se sólové části účastnilo 227 aktivních účastníků (někteří opakovaně). Registrujeme zájemce z cca 15 zemí a k 4 desítkám národností. Američanů je nejvíce - 370, Čechů dvě třetiny - 223. Dále následují Japonci, Španělé, Korejci, Čína - Hong-Kong, Řekové, Taiwanci, Francouzi, Izraelci, Italové, Němci, Angličané, kurzy navštívili ale i Rusové a Bělorusové, Brazilec, Kubánci, Maďaři, Rumunka, Srbové, Kanaďan, Filipínec, Irové, Indián, Kypřan, Polka, Slováci, Švýcaři, Dán, Belgičan, Singapurec, Íránka ... Kurzy vedli profesoři z ČR, USA, Francie, Izraele, Španělska, Japonska, Taiwanu, Řecka, Holandska. V roce 2015 se na Ameropu chystají účastníci z Islandu a Turecka. Poměrné číslo profesoři - účastníci na komorních kurzech bylo v začátcích 5:20 a při největší účasti v roce 2007 32:102.

Témata festivalu a kurzů komorní hudby Ameropa
Česká a světová komorní hudba ke každoročně doplňována o některá speciální témata:
1999   Šostakovič – Dvořák
2001   Komorní hudba tří století
2004   Svět české hudby
2005   Radost z komorní hudby & První rok sólových mistrovských kurzů
2006   Mozart a Šostakovič
2007   Slovanští mistři
2008   Ženy v hudbě & Setkání Východu a Západu
2009   Tři století komorní hudby - od Haydna (+1809) k Martinů (+1959)
2010   Výrazovost hudby - od baroka k expresionismu
2011   Viva Baroko - Pocta atonalitě a abstrakci
2012   Druhá vídeňská škola a její vliv na XX. - XI. století v Evropě, Praha & Terezínští skladatelé
2013   Oslava komorní hudby - 20. výročí Ameropy
2014   Rok české hudby
2015   West meets East in Ameropa

Ameropa - Cíle a Vize
Festival komorní hudby:
Cílem činnosti sdružení Ameropa je poznávání a rozvíjení světových, evropských, českých a regionálních hudebních kulturních tradic, jejich zpřístupňování odborné i laické veřejnosti v České republice i v zahraničí a pěstování kontaktů (budování &hudebních mostů&) mezi interprety a příznivci komorní hudby i mezi profesionálními a amatérskými hudebníky bez ohledu na věk, profesi a národnost. Tohoto cíle sdružení dosahuje zejména organizováním a podporou vzdělávacích programů a projektů k pěstování a výuce hudby, zejména komorní hry, za vedení špičkových interpretů.

Mistrovské kurzy sólové hry:
Kurzy sólové hry obsahují týden intenzivních individuálních sólových lekcí s možností přípravy partů na následující kurzy komorní hry. Sólový týden je zahájen koncertem profesorů a zakončen koncerty studentů na zámku v Brandýse nad Labem.

Intenzivní program:
Pro rok 2009 připravila Intenzivní program Ameropa, který je zaměřen na zvláště vyspělé účastníky a hotové komorní soubory a podporován stipendiem. Počet cvičných hodin i lekcí s profesory je zvýšen a intenzita práce znásobena.

Pasivní účastníci:
Pro pasivní účastníky (například rodiče, kteří přijížději s dětmi) Ameropa organizuje cyklus pražských a českých atraktivních kulturně-vzdělávacích cest, speciálně vytvořené pro Ameropu. Široké kulturní dědictví Čech dává účastníkům možnost poznání mimo možnosti sdílet s aktivními účastníky hudební i teoretické lekce, semináře, komorní a individuální hodiny vedle komorních koncertů profesorů i studentů.